U bent hier:

Nieuw bestuur Co-Raad VU 2020-2

13/07/2020

**Nieuw bestuur van de Co-Raad VU** 

Tijdens de ALV op 13 juli 2020 is het bestuur deels gewisseld. In het bestuursjaar 2020-2 nemen de volgende bestuursleden zitting:

Voorzitter: Joan Groeneveld
Secretaris: Isabel Loef
Penningmeester: Yoshita Jagernath
Masterfunctionaris: Shaya Mahadew
Masterfunctionaris: Laura Dommershuijzen
Masterfunctionaris: Esmee Doedes
Evenementenfunctionaris: Rianne Seefat
Evenementenfunctionaris: Kayla Brugman
Promotiefunctionaris: Berber Speerstra

Wij willen de nieuwe bestuursleden van harte feliciteren en wensen het gehele bestuur van de Co-Raad VU 2020-2 veel succes!