Lid worden?Inloggen
Wachtwoord vergeten?

Afstuderen

Procedure rondom afstuderen
Het zit erop! Je hebt minimaal zes jaar moeten studeren en nu ben je er helemaal klaar voor. Je kunt aan de slag. Maar hiervoor moet je je diploma eerst even aanvragen. Hoe doe je dat? Zie ook de uitgebreide informatie op www.med.vu.nl bij afstuderen, aanvragen masterdiploma.
 
Waar moet je aan voldoen om je masterdiploma te kunnen aanvragen?
- Je dient in het bezit te zijn van het bachelordiploma.
- Je dient ingeschreven te staan in Studielink.
- Op het moment dat je je diploma aanvraagt, dienen alle behaalde resultaten en geboekte ECS van alle onderwijsonderdelen met een voldoende of vrijstelling (VRS) te zijn verwerkt en zichtbaar te zijn in VUnet. Per masterjaar is dat 60 ECS. Totaal te behalen studiepunten voor de masteropleiding is 180 ECS. (Bekijk de websitepagina  Onderwijs- en Examenreglementen voor informatie over onderwijsonderdelen en studiepunten inclusief VGT.) Wanneer je resultaten nog niet goed in VUnet staan verwerkt en je wel 180 ECS hebt behaald, neem dan contact op met afstuderen@vumc.nl . Na controle van de gegevens zullen de resultaten worden verwerkt, zodat je het diploma kunt aanvragen. Heb je je laatste stage afgerond, houd dan rekening met de verwerkingsduur van 10 werkdagen.
Let wel, je kunt je masterdiploma pas aanvragen als je alle studieonderdelen volgens rooster hebt afgerond. Het is dan ook niet mogelijk of toegestaan om middels het eventueel vervroegen van je eindbeoordeling, je bul aan te vragen vòòr de einddatum van je laatste masterstage zoals vastgelegd in het rooster van de masterplanning. 
 
Hoe vraag je je diploma aan?
- Meld maximaal drie en minimaal twee weken voor de aanvraagdatum van je diploma (zie www.med.vu.nl voor aanvraagdata) dat je wilt afstuderen met een verzoek om te controleren of alle vereiste resultaten inderdaad behaald en verwerkt zijn. Stuur hiervoor een e-mail met een ‘verzoek om controle studentendossier’ naar afstuderen@vumc.nl onder vermelding van je naam en je studentennummer.
- Vul het aanvraagformulier afstuderen master met bijlage in.
- Meld je op de vastgestelde datum (aanvraagdatum van je diploma) bij de balie van het studentenservicecentrum geneeskunde tussen 11.00 - 13.00 uur.
 
Wat moet je meenemen als je je diploma gaat aanvragen?
- Kopie van je paspoort of een uittreksel uit het Bevolkingsregister.
- Het ingevulde aanvraagformulier afstuderen master met bijlage.
 
Wanneer kun je je uitschrijven?
Nadat het diploma is aangevraagd, kun je via Studielink aangeven dat je de inschrijving wilt beëindigen. De inschrijving wordt dan beëindigd met ingang van de eerste van de maand volgend op de afstudeerdatum.
 
Studiefinanciering en studentenreisproduct
Je bent zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van je studiefinanciering en het op tijd stopzetten van je studentenreisporduct. Op tijd is vóór of op de vijfde werkdag van de eerste maand waarin je geen recht meer hebt op een studentenreisproduct.
 
Masterdiploma uitreiking
De diploma-uitreiking vindt één maal per maand plaats. Uiterlijk twee weken voor de masterdiploma- uitreiking ontvang je een brief met verdere informatie over o.a. locatie, aanvangstijd en het maximum aantal personen dat je mag uitnodigen om bij de uitreiking aanwezig te zijn.
Voor actuele data van de aanvraagdata en uitreikingen kijk op www.med.vu.nl.
 

De Nederlandse artseneed

Aan alle universiteiten wordt tijdens de afstudeerplechtigheid waarin de artsenbul wordt uitgereikt, een ogenblik van reflectie op normen en waarden ingelast waarbij gebruik wordt gemaakt van een nieuwe door VSNU, NFU en KNMG afgesproken versie van de eed van Hippocrates. De tekst van de eed is opgenomen in het boekje 'Nederlandse artseneed' dat de jonge arts na het afleggen van de eed of gelofte ontvangt.
 
Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens.
Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.
Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen.
Ik zal aan de patiënt geen schade doen.
Ik luister en zal hem goed inlichten.
Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd.
Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen.
Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden.
Ik zal mij open en toetsbaar opstellen.
Ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving en zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen.
Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk.
Ik zal zo het beroep van arts in ere houden. 
 
Dat beloof ik.
of
Zo waarlijk helpe mij God* almachtig.
  
- Toelichting Nederlandse artseneed vind je hier.