Lid worden?Inloggen
Wachtwoord vergeten?

Afwezigheid tijdens coschap

Hieronder vind je de regels omtrent afwezigheid gedurende je coschappen. Deze informatie is ook terug te vinden op www.med.vu.nl.

Afwezigheid wegens onderwijsverplichtingen (incl. toetsing)

Afwezigheid o.b.v. onderwijsverplichtingen is vanzelfsprekend altijd geoorloofd. De onderwijsverplichtingen die tijdens een coschap kunnen voorkomen zijn:

  • toetsen klinisch redeneren,
  • symposia,
  • voortgangstoetsen en
  • intervisiebijeenkomsten

Opleiders van de verschillende ziekenhuizen zijn zeer recent uitgebreid geïnformeerd over de verschillende onderwijsverplichtingen (en vakanties).

Hoewel de verschillende afdelingen op de hoogte zijn van de data van de symposia en de VGT, willen we je verzoeken om afwezigheid in het kader hiervan zelf nog eens (in zo vroeg mogelijk stadium) aan te kondigen op de coschaplocatie.

 

Afwezigheid wegens zelf geregeld (extra curriculair) onderwijs of inhalen eerder gemiste onderdelen

Ander onderwijs zoals bijvoorbeeld onderwijs van en voor studenten, valt onder ongeoorloofde afwezigheid. De activiteiten die het betreft worden, volgens afspraak, voor masterstudenten in de avond gepland opdat ze niet interfereren met de coschappen.

Door reistijd vanaf de coschaplocatie kan het echter zo zijn dat dit onderwijs toch interfereert met de coschappen. In deze gevallen dien je dit met de opleider op de betreffende locatie te bespreken.

De opleider is bij dergelijke verzoeken niet verplicht deze te honoreren, maar kan, met name bij langere coschappen, hier toch mee in stemmen omdat je prestaties dit toelaten of omdat er een mogelijkheid bestaat gemiste uren in te halen.

 

Verlofverzoeken om andere redenen

Toestemming voor een gehele verlofdag is tweeledig. Stap 1 is het indienen van je verzoek voor een verlofdag bij VUmc, via mastergnk@vumc.nl, om de vraag te beantwoorden of het verzoek gerechtvaardigd is. Zo zal je bij een verzoek voor verlof in het kader van deelname aan een congres bijvoorbeeld worden gevraagd om jouw bijdrage aan te tonen.  

Bij positief besluit in VUmc, kun je je wenden tot de opleider/coördinator van het discipline op de betreffende locatie (stap 2). Het is aan de opleider/coördinator om te bepalen of je zoveel dagen gemist kan worden, of je achteraf dagen moet inhalen en of deze dagen ook daadwerkelijk ingehaald kunnen worden.

Gemiste dagen of dagdelen dienen zoveel mogelijk te worden ingehaald.

 

Afwezigheid bij overmacht

Je wordt geacht bij afwezigheid door overmacht (ziekte, ernstige familieomstandigheden etc.) direct de lokale afdeling/coördinator te informeren met reden van afwezigheid.

Wanneer je door overmacht onderwijs in VUmc mist, meld je dit via master.gnk@vumc.nl.

Ook hier dienen gemiste dagen of dagdelen zoveel mogelijk te worden ingehaald.