Lid worden?Inloggen
Wachtwoord vergeten?

Klachten

Velden met een * zijn verplicht.

Klachten formulierKlachten en geschillen loket VUmc

Sinds september 2013 bestaat een nieuwe procedure voor klachten van VUmc studenten nadat het geschillenloket van het VUmc officieel is geopend. Dit houdt in dat klachten daar ingediend kunnen worden, zodat deze direct bij de juiste personen in het onderwijssysteem terecht komen. Kort samengevat komt het op het volgende neer::

- Als men een 'signaal' af wilt geven over het VUmc of suggesties hebt ter verbetering, dan kan men dat melden door onderwijsevaluaties in te vullen of te mailen naar signaal@vumc.nl
- Als men een individuele klacht heeft over organisatie van het onderwijs, medewerkers, docenten, begeleiders of medestudenten of over kwaliteit van het onderwijs, dan kan men terecht bij het geschillenlket van het VUmc via klacht@vumc.nl . Er kunnen hier geen klachten ingediend worden over een algemene VU-regeling of over onderwijsinhoudelijke zaken, wel over het niet-nakomen van afspraken, onheuse bejegening en dergelijke.
- Heeft de student te maken met bijvoorbeeld discriminatie of ongewenste intimiteiten, dan kan deze zich wenden tot een vertrouwenspersoon.
Binnen 20 werkdagen ontvangt de klagende een schriftelijke reactie of uitnodiging voor een persoonlijk of telefonisch gesprek met de leidinggevende van betreffende afdeling. Kijk voor meer informatie op de website van VUmc School of Medical Sciences .

Ten alle tijdens kun een student contact opnemen met de Co-Raad via bestuur@co-raad.nl . We kunnen structurele problemen en bepaalde signalen in het onderwijs bespreken met het onderwijsinstituut van het VUmc. Bij andere klachten kunnen de de student tips geven waar hij/zij terecht kan met de klacht.