U bent hier:

Introductie mogelijke specialisaties

Hieronder vind je een begin in het overzicht van de medische vervolgopleidingen. Dit overzicht wordt steeds verder aangevuld, waarbij je over ieder specialisme een korte introductie gevolgd door ervaringen van ANIOS, AIOS en specialisten kan lezen. Veel leesplezier!

Algemeen militair arts
Anesthesioloog
Arts voor Verstandelijk Gehandicapten
Bedrijfsgeneeskunde
Cardiologie
Heelkunde
Huisartsgeneeskunde
Intensive Care Geneeskunde
Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde 
Interne geneeskunde
Kindergeneeskunde
Klinische geriatrie en specialist ouderengeneeskunde
Neurologie
Obstetrie en gynaecologie
Oogheelkunde
Psychiatrie
Revalidatiegeneeskunde
Spoedeisende geneeskunde
Urologie
Verslavingsgeneeskunde