Lid worden?Inloggen
Wachtwoord vergeten?

M08

Juco’s

In masterjaar 1, ook wel de junior coschappen genoemd, word je voorbereid op het werken in het ziekenhuis. Je zult veel meekijken bij overdrachten, visites, poli’s, onderzoeken en besprekingen. Zelf mag je oefenen met het afnemen van anamnese gesprekken, het uitvoeren van lichamelijk onderzoek en het maken van een status. Je zult regelmatig onderwijs krijgen van arts-assistenten of specialistisch verpleegkundigen. Ook geef je presentaties aan elkaar, over veel voorkomende ziektebeelden of presenteer je een casus.

Masterjaar 1 begint met drie weken waarin je klinische vaardigheden gaat trainen. Je krijgt trainingen in het afnemen van een anamnese, het doen van lichamelijk onderzoek, klinisch redeneren en het schrijven van een status van een patiënt. In deze 3 weken valt ook de voorbereiding voor de leerstage Interne Geneeskunde. M1.0 wordt week afgesloten met een stations toets.

M1 bestaat uit de volgende leerstages:
- Interne Geneeskunde
- Heelkunde
- Psychiatrie en Neurologie
- Ouderengeneeskunde
- Gynaecologie en Kindergeneeskunde
- KNO, Dermatologie en Oogheelkunde
Tussen de leerstages Gyneacologie en Kindergeneeskunde en KNO, dermatologie en Oogheelkunde vindt een stationstoets plaats.

Masterjaar 2

In masterjaar 2 krijg je meer verantwoordelijkheid. Jouw status zal worden gebruikt tijdens de behandeling van de patient. Deze wordt wel altijd nagegaan door een arts die verantwoordelijk is.
Je mag zelf patiënten opnemen, loopt visite mee, maakt statussen en zoekt uit hoe het met de medicamenteuze behandeling van de patient zit. Ook ga je venapuncties uitvoeren, infuus prikken en drains doorspoelen.
Dit jaar ga je ook kennis maken met verschillende diensten: een week avonddienst en weekenddiensten zullen regelmatig terugkomen tijdens de stages.
Naast de weken op zaal zul je ook patiënten gaan zien op de polikliniek. Hier zie jij de nieuwe patiënten, die je vervolgens nabespreekt met een arts(-assistent).
Als afsluiting zul je bij veel stages een PICO of referaat moeten houden, in sommige ziekenhuizen komt hier ook een patiënt presentatie bij.

M2 bestaat uit de volgende stages:
- Interne Geneeskunde
- Heelkunde
- Neurologie
- Verloskunde & Gynaecologie
- Kindergeneeskunde
- Huisartsgeneeskunde

Masterjaar 3

Het laatste masterjaar bestaat uit een semiartsstage, een wetenschappelijke stage en keuzeonderwijs. In dit jaar is er ruimte om zelf de invulling van de stages te kiezen. Je kunt dus kennis maken met disciplines die niet in de reguliere programma zijn opgenomen.

Wetenschappelijke stage
Deze stage duurt 16 weken maar kan ook verlengd worden met acht weken keuzeonderwijs. Je kunt deze stage aan het begin of aan het eind van de masteropleiding doen. De stage kan aan de VU gedaan worden, maar je mag zelf ook een plek buiten de VU regelen (ook in het buitenland).
De wetenschappelijke stage begint met het schrijven van een onderzoeksvoorstel. Als deze is goedgekeurd door de commissie wetenschappelijke stages, voer je het onderzoek uit. Je wordt beoordeeld op de werkzaamheden tijdens de stage, het eindverslag en een mondelinge presentatie van de onderzoeksresultaten.

Keuzeonderwijs
Het keuzeonderwijs beslaat acht weken. Deze kunnen besteed worden aan verdieping van een of meerdere disciplines, het verlengen van de wetenschappelijke stage of een niet-klinische keuzestage (zoals anatomie of gezondheidsrecht). De toetsing bestaat uit de stage beoordeling en een product of verslag over het werk wat je gedaan hebt tijdens het keuzeonderwijs.

Semiartsstage
De semiartsstage duurt 16 weken. Je werkt zelfstandig onder direct supervisie van een staflid. Je hebt dan je eigen patiënten of je doet eigen spreekuren. Je maakt het proces met de patient en zijn familie mee vanaf het begin van de opname tot aan het einde van de behandeling. Dit kan gedaan worden in allerlei klinische en poliklinisch specialismen, in de huisartsgeneeskunde en extramuraal. Het accent van onderwijs en toetsing ligt op integratie van alle competenties van de arts.