U bent hier:

Curriculum M15

In september 2015 is het nieuwe curriculum ‘VUmc-compas ’15’ gestart. Het verschil met M8 zit hem vooral in de opbouw van het coschap. De opbouw kun je zien in het schema hieronder.

Dit curriculum bestaat uit 3 onderdelen:

  • Voorbereidend coschap (VCP)
  • Coschapfase
  • Profileringsjaar

Per masterjaar woon je twee symposia bij.

Voorbereidend coschap

De eerste zes weken begin je met een voorbereidend coschap (VCP) in aanloop naar de coschapfase. Dit vindt plaatst in het KTC op de VU. De eerste drie weken oefen je vooral lichamelijk onderzoek uitvoeren en het afnemen van een anamnese met simulatie patiënten. De laatste drie weken ga je vaardigheden oefenen als ECG aflezen, venapunctie, infuus prikken, bloedgas prikken en het inbrengen van een blaaskatheter.
Tijdens deze periode word je op 2 onderdelen beoordeelt:

  • Stagebeoordeling Voorbereidend coschap (STB-VCP): bij deze toets wordt je beoordeeld op professioneel gedrag.
  • Stationsexamen Voorbereidend coschap (STAT-VCP): bij het stationsexamen word je in 7 verschillende onderdelen beoordeeld door een observator met een beoordelingsformulier of checklist.

Coschapfase

De coschappen beginnen met drie weken Klinisch Trainings Onderwijs. Dit onderwijs zal plaatsvinden in een van de partner ziekenhuizen van het VUmc (Spaarne gasthuis Hoofddorp en Haarlem, NWZ Alkmaar en OLVG West (voorheen SLAZ)). In een van de leerhuizen krijg je onderwijs, ga je oefenen met klinisch redeneren, het afnemen van een anamnese gesprek, uitvoeren van lichamelijk onderzoek en het maken van statussen. Elke week heb je een terugkom dag op de VU waarin je verschillende colleges krijgt.
Tijdens deze periode vinden er twee beoordelingen plaats:

  • Stagebeoordeling KTO (STB-KTO): bij deze toets word je beoordeeld op je functioneren in het KTO, je professioneel gedrag en de mate van zelfstandigheid.
  • Entreetoets: de entreetoets is een digitale casusgestuurde computertoets, bestaande uit multiple-choice-vragen, multipele-response vragen en open vragen met korte antwoorden.

Tijdens de coschappen maak je deel uit van het behandelteam. Je mag, onder supervisie, zelfstandig taken uitvoeren zoals het verrichten van anamnese en lichamelijk onderzoek, het schrijven van een status, het opstellen van een diagnostisch behandelplan en het voordragen van een patiënt. Daarnaast ga je naar besprekingen en krijg je nog regelmatig onderwijs.

Aan het eind van het coschap zal je een stagebeoordeling krijgen: Stagebeoordeling Coschap (STB-Coschap)
Deze beoordeling bestaat 2 deeltoetsen, die je beide met een voldoende af dient te sluiten om een voldoende te krijgen. Het uiteindelijke cijfer voor wordt berekend uit de cijfers van beide onderdelen.

  • Functioneren op de werkplek (inclusief professioneel gedrag)
  • Klinisch redeneren: de toets klinisch redeneren is een mondelinge toets en wordt aan het eind van het coschap afgenomen. Je wordt beoordeeld op je vermogen tot klinisch redeneren binnen de discipline. Hiermee wordt ook jouw kennisniveau beoordeeld.

(klik op de afbeelding voor het volledige onderwijsschema)

(klik op de afbeelding voor het volledige onderwijsschema)

Profileringsjaar

Het derde en tevens laatste jaar van de masteropleiding is het profileringsjaar. In dit jaar kan je je verdiepen in een discipline naar keuze.
Het profileringsjaar bestaat uit:

De wetenschappelijke stage kan ook voor de start van het VCP gedaan worden. Er kan ook voor gekozen worden om deze verlengd (24 weken) te doen.

(klik op de afbeelding voor het volledige onderwijsschema)

Klik hier voor meer informatie over de masterfase.