Lid worden?Inloggen
Wachtwoord vergeten?

Terugkoppeling evaluatieresultaten

Terugkoppeling evaluatieresultaten masterjaren 1 en 2 van M15 studiejaar 2016-2017 en stand van zaken digitaal portfolio, januari 2018
Door mw. H. Daelmans (programmaleider master geneeskunde), mw. K. Reefman (coördinator master geneeskunde), mw. M. Streep-Kooiman (coördinator master geneeskunde)

Een aantal keren per jaar sturen wij jullie een terugkoppeling van de belangrijkste evaluatieresultaten en onze acties n.a.v. die resultaten.

In november 2017 hebben jullie een overzicht ontvangen van de evaluatieresultaten van de M3 stages en van de mastersymposia. Nu sturen we jullie de evaluatieresultaten van de masterjaren jaren 1 en 2.

Evaluatieresultaten coschappen Masterjaren 1 en 2 curriculum M15

De evaluatievragen worden voor het grootste gedeelte gescoord via een zogenaamde 5-punts Likertschaal. Ieder studiejaar worden evaluatieresultaten gebundeld per coschap. Naar aanleiding van deze resultaten wordt per coschap een verbeterplan opgesteld. Het gemiddelde responspercentage van studenten voor het invullen van de evaluaties is 30 – 40 %.

Onderstaand treffen jullie de resultaten aan van alle coschappen m.u.v. huisartsgeneeskunde en sociale geneeskunde van studiejaar 2016-2017. In 2016-2017 waren, vanwege de recente start van M15, nog onvoldoende studenten om een resultaat te verkrijgen van de laatste twee coschappen.

Er is een selectie van het totaal aantal vragen weergegeven.

Interpretatie score evaluaties:

≤ 3: slecht geëvalueerd

> 3 en < 3,7: matig/redelijk geëvalueerd

≥ 3,7: (zeer) goed geëvalueerd

 

Totaaloordelen:

 

VCP

IG

HLK

NEU

PSY

VG

KIND

KNO

OOG

DERM

OG

Totaaloordeel KTO

nvt

3,9

3,4

3,4

3,7

nvt

nvt

nvt

3,8

Totaaloordeel Coschap

4,4

3,9

3,8

3,8

4,0

3,7

3,9

3,4

3,3

3,8

4,3

 

Specifieke vragen per coschap:

VCP:

 

VCP

N: (%)

69 (24)

Trainingen anamnese leerzaam

4,4

Trainingen LO leerzaam

4,6

Docenten positief rolmodel

4,5

Bruikbare feedback

4,1

Vrij om vragen te stellen

4,5

 

KTO:

 

Interne

Heelkunde

Neurologie Psychiatrie

VG Kindergnk

Ouderen-gnk

N: (%)

83 (29)

88 (30)

64 (42)

54 (35)

28 (41)

Centrale onderwijsdagen leerzaam

4,0

4,1

4,0

3,8

3,5*

Docenten positief rolmodel

4,3

3,7

3,7

3,9

-

Bruikbare feedback over functioneren

3,9

3,5

3,8

3,7

-

Begeleiding goed

4,0

3,5

3,7

3,9

-

Vrij om vragen te stellen

4,6

4,1

4,3

4,3

4,4

* gemiddelde van separaat geëvalueerde lessen in KTO ouderengeneeskunde

 

Coschap

 

IG

HLK

NEU

PSY

VG

KIND

KNO

OOG

DER

OG

N: (%)

100 (35)

67 (44)

52 (44)

53 (45)

65 (35)

67 (36)

40 (34)

41 (35)

37 (31)

27 (32)

Veel geleerd in coschap

4,4

4,2

4,1

4,0

4,1

4,2

3,8

3,5

4,0

4,4

Docenten positief rolmodel

4,1

3,7

4,1

4,2

4,0

4,0

3,3

3,7

3,9

4,4

Bruikbare feedback

3,8

3,5

3,5

4,1

3,6

3,9

2,9

3,2

3,4

4,1

Begeleiding goed

3,7

3,6

3,7

3,9

3,7

3,8

3,2

3,4

3,7

4,3

Vrij om vragen te stellen

4,1

3,8

4,3

4,5

4,2

4,2

3,6

4,0

4,1

4,7

Toets Klinisch Redeneren

3,3

3,8

3,7

3,7

3,8

3,8

- *

- *

- *

- *

* Per abuis is gevraagd naar ‘mondelinge’ toets, i.p.v. schriftelijke; meeste studenten hebben deze vraag daarom niet ingevuld

De evaluatieresultaten zijn teruggekoppeld aan de verscheidene coschapcoördinatoren, die voor elk coschap jaarlijks een verbeterplan opstellen. Daarnaast zijn de uitkomsten besproken met de verschillende opleiders van de coschaplocaties; hierbij is vooral nadruk gelegd op feedback geven, begeleiding en toetsing. Overall werden de coschappen van de masterjaren 1 en 2 curriculum M15 in studiejaar 2016-2017 goed geëvalueerd.