Lid worden?Inloggen
Wachtwoord vergeten?

Uitkomsten visitatierapport

Visitatie uitkomsten masteropleiding geneeskunde, januari 2018
Door mw. dr. H. Daelmans, programmaleider master geneeskunde

Graag informeren we jullie over de hoofdlijnen van de uitkomsten van de visitatie van de master opleiding geneeskunde die in de zomer van 2017 plaatsvond en over de stand van zaken van het nieuwe digitaal portfolio.

Universitaire opleidingen worden elke 6 jaar beoordeeld op kwaliteit door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Daartoe komt een externe commissie bestaande uit hoogleraren (preklinisch en klinisch), onderwijskundigen en een student van andere faculteiten het curriculum kritisch bekijken.

De werkwijze is dat vooraf allerlei documenten opgevraagd worden en vervolgens gedurende 2 dagen een bezoek plaatsvindt waarin vele gesprekken gevoerd worden met o.a. docenten, studenten en alumni. Het visitatiebezoek van de masteropleiding geneeskunde heeft eind juni 2017 plaatsgevonden en de uitkomsten van de visitatie zijn eind november 2017 aan de opleiding teruggekoppeld. De masteropleiding geneeskunde is, net als de bacheloropleiding, beoordeeld op de standaarden onderwijsleeromgeving, toetsing en de beoogde en gerealiseerde eindkwalificaties.

Het oordeel over de masteropleiding is GOED en dat betekent dat onze masteropleiding is gewaardeerd als systematisch uitstekend boven de gangbare basiskwaliteit en daar zijn we heel blij mee. De commissie heeft ons zowel complimenten als aandachtspunten meegegeven. Onderstaand sommen we enkele goede en enkele aandachtspunten op.

Enkele goede punten

 • Er is een goede opbouw van de coschappen met veel mogelijkheden voor internationalisering.
 • Het masterprogramma is goed ingebed in de onderzoekomgeving van VUmc met een sterke wetenschappelijke stage en wetenschappelijke vorming.
 • De wetenschapsverslagen laten een goed niveau zien.
 • De opbouw van de semiartsstage is goed en de gevraagde beoordelingen laten zien dat de studenten de eindkwalificaties halen.
 • De symposia met aandacht voor actuele en overkoepelende onderwerpen verrijken de opleiding.
 • De alumni voelen zich goed voorbereid op de vervolgopleidingen.

Enkele aanbevelingen 

 • Geef nog meer aandacht aan de begeleiding over de coschappen heen door goed gebruik te maken van het digitale portfolio en de bijbehorende tutorgesprekken.
 • Overweeg het aantal tutorgesprekken te verhogen.
 • Geef studenten ook feedback op de kwaliteit van hun reflectie.
 • Bed het interprofessioneel onderwijs in het programma in, als een natuurlijke invalshoek bij bepaalde problemen in de gezondheidszorg.
 • Blijf aandacht schenken aan het geven van kwalitatief goede feedback.
 • Wees er alert op dat alle studenten evenveel kans maken voor de semiartsstage op de stageplaats van hun voorkeur.

Met de aanbevelingen zijn we aan de slag. Begin november hebben jullie informatie ontvangen over de maatregelen m.b.t. de semiartsstageplaatsen. Op korte termijn volgt een bericht over de uitrol van het digitale portfolio. Ook over de stand van zaken m.b.t. de andere aanbevelingen zullen we jullie op de hoogte houden.