U bent hier:

Huidig bestuur

Het bestuur van de Co-Raad VU bestaat uit coassistenten van de VU en coördineert en organiseert alle activiteiten van de Co-Raad VU. De bestuursleden worden aangesteld voor een periode van één jaar. Een deel van het bestuur wisselt in het voorjaar, de andere bestuursleden wisselen in het najaar. In dit bestand vind je een overzicht van alle voorgaande besturen.

De Co-Raad VU is een belangrijk orgaan dat zich bezighoudt met het behartigen van de belangen van de masterstudenten Geneeskunde aan de VU. Het bestuur vergadert iedere twee weken. Maar uit wie bestaat de Co-Raad VU eigenlijk? 

Dagelijks bestuur

Voorzitter - Joan Groeneveld

Ik ben Joan Groeneveld en ik zal komend halfjaar de functie van voorzitter van de Co-Raad VU op me nemen. Momenteel zit ik in het tweede masterjaar en sta ik aan de start van de coschappen gynaecologie en kindergeneeskunde. 

Als voorzitter heb ik onder andere de taak om het overzicht van de Co-Raad VU te bewaren, onze eigen vergaderingen voor te zitten en verschillende overleggen van de masteropleiding bij te wonen. Ik kijk er erg naar uit om met dit team aan de slag te gaan! Samen gaan we ervoor zorgen dat we zoveel mogelijk kunnen betekenen voor álle coassistenten en ons steentje kunnen bijdragen aan de masteropleiding. 

Heb jij vragen voor de Co-Raad VU? Stuur ons een mail via bestuur@co-raad.nl!

Secretaris - Isabel Loef

Mijn naam is Isabel Loef en komend halfjaar mag ik de functie secretaris van de Co-Raad VU vervullen. Op dit moment ben ik bijna klaar met de kleine coschappen en ga ik na de zomerstop aan de extramurale coschappen en daarna het derde masterjaar beginnen.

Binnen het bestuur zal ik voornamelijk werk achter de schermen verrichten, de andere bestuursleden ondersteunen en de relatie met externen onderhouden. Ik zal ervoor zorgen dat alle binnenkomende mails bij de juiste persoon terecht komen en jullie via de maandelijkse nieuwsbrief informeren over onze bezigheden. Daarnaast wil ik aandacht gaan besteden aan informatie en begeleiding rondom de loopbaanoriëntatie en het maken van keuzes hierin.

Ik kijk ernaar uit mij in te zetten voor ons masteronderwijs en jullie daarvan op de hoogte te houden! 

Penningmeester - Yoshita Jagernath

Ik ben Yoshita Jagernath en sinds december 2019 heb ik de functie penningmeester van de Co-Raad VU op mij genomen. Het afgelopen halfjaar is voor mij erg leerzaam geweest en ik kijk uit naar aankomend halfjaar. 

Zelf zit ik bijna in het tweede jaar van mijn coschappen, heb ik mijn wetenschappelijke stage al afgerond en ben ik bezig met het coschap neurologie. Daarnaast probeer ik elke week tijd vrij te maken om te dansen en te voetballen. 

Dit jaar ga ik ervoor zorgen dat de structuur die mijn voorgangers hebben gecreëerd wordt voortgezet en de Co-Raad VU financieel gezond blijft. Daarnaast heb ik ook de tijd en interesse om mij bezig te houden met de kwaliteit van het onderwijs. Vorig jaar heb ik namelijk mogen plaatsnemen in de Studentenraad 2018-2019 waar mijn belangstelling voor het onderwijs is begonnen. Hier heb ik gezien dat er in de opleiding veel te bereiken is, zolang je maar samenwerkt!

Masterfunctionarissen

Shaya Mahadew

Hoi! Mijn naam is Shaya Mahadew en ik ben sinds december 2019 een van de masterfunctionarissen van de Co-Raad VU. 

Vanaf het begin van mijn studie was ik al geïnteresseerd in onderwijs: ik was in de bachelor vooral betrokken bij het farmacotherapie onderwijs, het fysiologie onderwijs en de studentenpoli. Inmiddels zit ik een halfjaar in het bestuur van de Co-Raad VU en deze periode heb ik tot nu toe als ontzettend leerzaam ervaren. 

Het afgelopen halfjaar heb ik mij vooral bezig gehouden met de alliantie tussen het VUmc en het AMC, het VCP onderwijs, het profileringsjaar en de herstart van de coschappen. Naast deze onderwerpen, zal ik mij het komend halfjaar ook bezig houden met het effect van COVID-19 op het masteronderwijs en de kwaliteit van het onderwijs. Hiernaast behoren de co-lunches en de evaluaties van de coschappen ook tot mijn aandachtspunten. 

Heb je een klacht of een verbeterpunt voor het onderwijs? Stuur een mail naar bestuur@co-raad.nl!

Laura Dommershuijzen 

Ik ben Laura Dommershuijzen, één van de drie masterfunctionarissen van de Co-Raad VU.

Omdat ik niet graag stil zit ben ik naast mijn studie geneeskunde actief bij verschillende verenigingen en houd ik van reizen. In een klein jaar heb ik bijna alle uiterste van de coschappen gezien. Mijn KTO’s deed ik op de VU om vervolgens te starten met Interne in Den Helder. Vervolgens deed ik mijn coschap Heelkunde op Aruba en vlak voor de coronacrisis ben ik gestart met mijn coschap Neurologie in het OLVG.

De coronacrisis heeft ons onderwijs onder druk gezet, maar biedt ons gelijktijdig kansen om hierover na te denken. Komend halfjaar ga ik mij bezighouden met het nieuwe curriculum, diversiteit en inclusiviteit, digitalisering van coschappen en het mentorschap. Ik kijk er erg naar uit om met deze thema’s aan de slag te gaan.

Mocht je goede ideeën, klachten of verbeterpunten hebben, weet dan dat je ons altijd kan bereiken via de mail!

Esmee Doedes

Hi! Ik ben Esmée Doedes en ik ben één van de masterfunctionarissen van de Co-Raad VU.

Al sinds de bachelor ben ik veel betrokken geweest bij ons onderwijs, wellicht hebben jullie mij wel eens gezien als student-assistent fysiologie of EHO. Omdat ik dit ongelofelijk leuk vond, wilde ik mijn betrokkenheid bij het onderwijs ook gedurende de masteropleiding doorzetten; ik ben blij dat ik dit als masterfunctionaris mag gaan doen!

Komend jaar zal ik vooral bezig zijn met zaken als persoonlijke ontwikkeling, Mental Health en academische vorming tijdens de coschappen. Daarnaast zal ik mij ook bezighouden met de inhoud van het onderwijs en binnengekomen klachten en verbeterpunten.

Ik kijk er ontzettend naar uit om mij het komende jaar voor de coassistent in te zetten!

Evenementen & PR functionarissen

Evenementenfunctionaris - Rianne Seefat

Mijn naam is Rianne Seefat en ik blijf komend halfjaar evenementenfunctionaris binnen de Co-Raad VU. 

Ikzelf zit momenteel in mijn tweede masterjaar geneeskunde. Als ik geen coschappen loop, houd ik erg van wielrennen, tennis en (wind)surfen. Ook ben ik een echte wintersport fan en heb ik zelf skiles gegeven in Oostenrijk.

Zelf was ik, voordat ik een bestuursjaar ging doen, al regelmatig bij de evenementen van de Co-Raad VU te vinden, zoals de masterclasses, de VrijMiCo’s en natuurlijk het Co-feest. Dat ik deze evenementen nu zelf mag organiseren vind ik dus super leuk. We hopen komend halfjaar weer veel leuke evenementen voor jullie te kunnen organiseren, zo staan er veel leerzame en ook nieuwe masterclasses op het programma. Hiernaast zal ik mijzelf ook bezighouden met het organiseren van Speeddate de Specialist, dat afgelopen voorjaar niet kon doorgaan wegens het coronavirus. Ook hopen we weer veel gezellige en drukbezochte VrijMiCo's (op 1.5m) te kunnen organiseren. 

Evenementenfunctionaris - Kayla Brugman

Hoi! Ik ben Kayla Brugman en aankomend jaar ben ik één van de twee evenementenfunctionarissen binnen de Co-Raad VU. Zelf zit ik in mijn eerste masterjaar en ben ik na de stop begonnen aan het coschap Neurologie. 

Afgelopen jaar ben ik al met veel plezier bij een aantal evenementen van de Co-Raad VU aanwezig geweest en ik kijk er naar uit om deze nu zelf te gaan organiseren. We hebben alweer leuke plannen voor komend halfjaar en ik heb heel veel zin om hiermee aan de slag te gaan. Aankomende tijd gaat het natuurlijk allemaal nog wat anders, maar met een beetje creativiteit hoop ik samen met het bestuur veel leuke en leerzame evenementen neer te zetten! 

Promotiefunctionaris - Berber Speerstra

Mijn naam is Berber Speerstra en ik zal komend halfjaar wederom de functie van promotiefunctionaris op me nemen! Momenteel ben ik halverwege masterjaar 2 en heb ik het coschap gynaecologie net afgesloten. 

Afgelopen jaar heb ik me voornamelijk bezig gehouden met de communicatie richting de coassistenten. Tijdens de coschap-stop van COVID-19 bleek hoe belangrijk de transparantie richting de leden is. Daarnaast heb ik tijdens het stilliggen van de coschappen online masterclasses georganiseerd en de VGT oefenvragen gemaakt, die wekelijks op de sociale media kanalen van de Co-Raad VU verschijnen.

Voor komend halfjaar hebben we interessante masterclasses en andere sociale evenementen op de planning staan. We hopen je snel te zien op het eerstvolgende evenement!