U bent hier:

Algemeen Beleid

Visie 

De visie van de Co-Raad VU is het zijn van een samenwerkingsorgaan vóór en dóór de coassistenten, dat zo de schakel is tussen hen en de opleiding, om belangen te behartigen en klachten op zich te nemen, hierin zo transparant mogelijk informatie te verschaffen, daarmee het onderwijs te verbeteren en vragen te kunnen beantwoorden, evenals het kunnen bieden van masterclasses en sociale evenementen voor de ontwikkeling van netwerken en kennis, maar ook de maatschappelijke betrokkenheid te vergroten.

Bestuur

Cohesie binnen het bestuur

Het afgelopen halfjaar is de cohesie binnen het bestuur versterkt door enkele vergaderingen bij bestuursleden thuis te voeren en voorafgaand daaraan samen te eten. Dit werd als prettig ervaren en op deze manier hebben bestuursleden elkaar beter leren kennen. Het komende halfjaar willen we dit voortzetten. Daarnaast zijn er bestuursactiviteiten en workshops ingepland die voor ons als bestuursleden zowel gezellig als functioneel/leerzaam zijn. Er is tevens een weekend weg georganiseerd aan het eind van het bestuursjaar.  Hiervoor zal vanuit de Co-Raad een bepaald bedrag worden vrijgemaakt, welke zal worden aangevuld door de bestuursleden zelf. 

Verantwoordelijk bestuurslid: Denise Veltkamp en Jesse de Vries

Persoonlijke ontwikkeling bestuursleden 

Omdat de Co-Raad het belangrijk vindt dat bestuursleden ook vaardigheden opdoen tijdens hun bestuursjaar waar ze de rest van hun carrière profijt van hebben en dat er daarnaast in een bestuursjaar ruimte is voor persoonlijke groei, willen we dit jaar wederom prioriteit geven aan dit doel. Afgelopen halfjaar zijn er twee workshops georganiseerd voor bestuursleden. Daarnaast zijner drie momenten ingepland waarin stil werd gestaan bij de eigen doelstellingen en persoonlijke ontwikkeling. De afgelopen jaren is er meermalen een workshop gegeven door “Training op Maat” (van de LSVb). Daarnaast is in het contract met Me-Doc opgenomen dat ze twee keer per jaar een workshop organiseren voor het bestuur.  

Verantwoordelijk bestuurslid: Jesse de Vries

Bevorderen van de relatie met andere bestuursorganen, externe relaties en sponsoren

Als Co-Raad werken wij veel samen met andere bestuursorganen, externe relaties als de masteropleiding en sponsoren. Wij vinden het belangrijk dat de relaties met hen goed blijven, dan wel indien nodig verbeteren. Om dit na te streven zijn wij begonnen met het versturen van constitutiekaartjes naar onze relaties (masteropleiding, coschapcoördinatoren, sponsoren, andere studentenorganisaties, etc.), het versturen van de nieuwsbrief naar onze sponsoren om hen tevens op de hoogte te stellen van onze werkzaamheden, actief aanwezig zijn bij besprekingen met de masteropleiding, en wonen wij constitutieborrels van andere verenigingen/besturen bij. Wij zullen dit beleidsplan doorzetten, en zo nodig verbeteren naar aanleiding van de evaluatie van het bestuursjaar 2019-1. 

Verantwoordelijk bestuurslid: Femke Hensen

Alumni

Betrokkenheid van oud-bestuursleden vergroten en kennis opdoen uit hun ervaring (Reünie voor alle oud-bestuursleden van de Co-Raad)

Huidige situatie
De Co-Raad is in 1991 opgericht. Er zijn ons dus veel bestuursleden voor gegaan. Momenteel wordt er advies gegeven aan het huidige bestuur door de CTCR. Zij ontvangen de notulen en kunnen hierop reageren. Advies van oud-bestuursleden is van groot belang, aangezien zij ervaring hebben waar het huidige bestuur veel van kan leren. In 2019-1 is er gestart met de organisatie van een reünie, echter is ervoor gekozen om deze te plannen in het bestuursjaar 2019-2 om op die manier genoeg tijd vrij te kunnen maken voor de organisatie.
Doelstelling
Het organiseren van een reünie voor alle oud-bestuursleden van de Co-Raad. Enerzijds om zo kennis en ervaring uit te wisselen en anderzijds als evenement waarbij oud-bestuursleden elkaar (na lange tijd) weer ontmoeten. Tevens kunnen we op deze manier een alumni-bestand opbouwen, die wij kunnen aanspreken voor bijvoorbeeld evenementen waar wij artsen voor willen uitnodigen, of ter advies.
Realisatie
De reünie staat nu gepland op 1 november 2019. De taken voor de organisatie zijn verdeeld onder de bestuursleden van het bestuursjaar 2019-1. Zij zullen deze taken voortzetten het komende halfjaar en de nieuwe bestuursleden zullen hier actief in worden betrokken. Er is reeds een ‘save the date’ ontworpen, welke in juni zal worden verzonden naar de genodigden. Er is een bestand opgesteld waarin alle contactgegevens worden verzameld. Er dient verder te worden gezocht naar een geschikte locatie en wij zullen nadenken over een goede invulling van de avond.
Financieel
In overleg met de penningmeester zal worden bekeken hoeveel financiële ruimte er is om deze reünie te organiseren en of we een bijdrage van de oude bestuursleden gaan vragen. De keuze voor het wel of niet verzorgen van avondeten zal tevens afhangen van de financiële mogelijkheden.
Evaluatie
Na de reünie zullen we binnen het huidige bestuur overleggen hoe we het hebben ervaren. Was er een goede sfeer? Is er kennis overgedragen van oude bestuursleden en heeft het tot nieuwe inzichten geleid? Mogelijk kunnen deze nieuwe inzichten gebruikt worden voor nieuwe beleidsplannen voor het jaar 2020-1. We zullen tevens nagaan of oude bestuursleden belangstelling hadden voor het worden van een alumni waar wij eventueel beroep op zouden kunnen doen in de toekomst.

Verantwoordelijk bestuurslid: Denise Veltkamp en Femke Hensen

Financiën

Nieuwe sponsor

Huidige situatie
Afgelopen halfjaar had de vereniging drie sponsoren: Rabobank, Me-Doc en NtvG. Helaas heeft hoofdsponsor Rabobank na een samenwerking van één jaar besloten het contract niet te verlengen. Derhalve moet er gezocht worden naar een nieuwe sponsor.
Doelstellingen 
Het vinden van een nieuwe sponsor van de vereniging. Dit kan zowel voor de invulling van hoofdsponsor als een normale sponsor. 
Realisatie
Voor het einde van het boekjaar moet er een nieuwe (hoofd)sponsor worden gevonden. Tevens kan met de huidige partners worden gekeken of zij ruimte zien om de sponsoring verder op te voeren. De voorkeur gaat uit naar een partner die de intentie heeft voor langere tijd samen te werken en daarnaast expertise of producten aanbiedt die relevant en nuttig zijn voor onze leden. De samenwerking kan bijvoorbeeld bestaan uit de organisatie van een nieuw evenement of van één van de huidige evenementen.
Financieel
Het huidige hoofdsponsorschap is goed voor 2000 euro aan inkomsten. Er wordt gezocht naar een partner die een soortgelijk bedrag op de begroting wilt inbrengen. 
Evaluatie
Aan het einde van het jaar wordt geëvalueerd of het is gelukt om een nieuwe sponsor te vinden.

Verantwoordelijk bestuurslid: Jesse de Vries

'Groene' Co-Raad

Een ‘groenere’ Co-raad

In 2019-1 zijn wij gestart met het milieubewust koken op zowel evenementen als bij bestuursvergaderingen. Dit houdt in dat wij zoveel mogelijk vegetarisch en zo mogelijk biologisch eten. Daarnaast gebruiken wij recyclebare materialen voor borden en bestek. Daarnaast zullen wij ons verder bezig gaan houden met bewustzijn creëren voor het milieu in de vorm van nieuwe welkomstgeschenken. Dit plan zal worden uitgevoerd door de E&PR (Zie beleidsplan ‘(Groen) Promotiemateriaal’). Hier zal wederom een passend bedrag voor worden vrijgemaakt.

Verantwoordelijk bestuurslid: Denise Veltkamp

(Groen) Promotiemateriaal

Huidige situatie
Nieuwe leden krijgen nu een blauw boekje van de Co-Raad bij hun eerste evenement, om ze zo een gadget voor in hun witte jas te verschaffen. Deze boekjes vliegen er doorheen, iets wat zonde van het papier is.
Doelstellingen 
Een herbruikbare gadget vinden, denk hierbij aan een herbruikbare koffiebeker, een herbruikbaar broodzakje, welke het liefst in de witte jas past, en bedrukt kan worden met het Co-Raad VUmc logo.
Realisatie
Gedurende dit halfjaar gaan we op zoek naar een nieuwe gadget, welke herbruikbaar is en een ‘groen’ karakter heeft.
Financieel
De kosten van de nieuwe gadget zullen zo dicht mogelijk bij de kosten van het huidige budget moeten passen en zullen worden overlegd met de penningmeester.
Evaluatie
De gadget zal pas in gebruik gaan zodra de huidige boekjes allemaal op zijn gemaakt. Dit kan snel zijn, dit kan wat langer duren. Naderhand zal er een kleine batch uitgedeeld worden, waarna we meningen kunnen vragen van nieuwe leden bij ontvangst.

Verantwoordelijk bestuurslid: Mark Wessels