U bent hier:

Evenementen

Evenementen

Sociale evenementen

Huidige situatie
Afgelopen halfjaar is de VrijMiCo geherintroduceerd. Dit is tweemaal georganiseerd, en was tweemaal door ongeveer 30 man bezocht. De pubquiz was afgelopen halfjaar wederom een gezellige avond waarbij 35 coassistenten aanwezig waren.
Doelstellingen 

  • VrijMiCo tweemaandelijks terug laten komen

  • Halfjaarlijkste pubquiz opnieuw organiseren

  • Jaarlijkse botenborrel 

  • Co-Feest in samenwerking met AMC

Realisatie
VrijMiCo: de VrijMiCo zal bij Café Parck blijven: zo krijgen we een vast plekje en is het voor het eerste jaar gemakkelijk te onthouden. We gaan gedurende het jaar nadenken over hoe we meer leden naar de VrijMiCo kunnen krijgen, mogelijk krijgen ze bij het inschrijven bij de Co-Raad eenmalig een gratis consumptie op de VrijMiCo. Verder willen we de continuïteit waarborgen zodat het voor de coassistenten “in hun systeem” komt dat er een VrijMiCo is en de kan groter wordt dat ze herhaaldelijk aanwezig zijn.

Pubquiz: ook dit halfjaar zal er weer een pubquiz georganiseerd worden. Afgelopen editie was bij Café Fest, volgende editie zal hier waarschijnlijk ook zijn. Cafe Fest heeft aangegeven dat zij dit willen en vanuit ons is de locatie erg goed bevallen. Er waren dit keer 35 deelnemers aanwezig, maximaal zouden dit er op deze locatie 40 kunnen zijn.

Botenborrel: elke zomer wordt er een botenborrel georganiseerd door de Co-Raad, waarbij ongeveer 40 plekken zijn. Gezien de veranderde vaarregels in de grachten, zullen we dit jaar uitwijken naar de Amstel en richting Ouderkerk varen. De boot is momenteel al geregeld en op de website zijn we begonnen met de promotie.

Co-Feest: aan het einde van dit jaar, waarschijnlijk in november, zal het Co-Feest weer plaats vinden. Dit in samenwerking met de Co-Raad van het AMC. Op dit moment zijn er nog geen stappen ondernomen om aan de organisatie beginnen, na de overdrachts-ALV zal contact worden gezocht met de Co-Raad AMC om te vragen of zij eventueel weer interesse hebben in een samenwerking.
Financieel
VrijMiCo: voor de VrijMiCo willen we kijken of het mogelijk is om een welkomstdrankje te vergoeden, om zo meer coassistenten te lokken. Hiervoor zullen we ter zijner tijd naar het budget moeten kijken. 

Pubquiz: Cafe Fest rekende voor elke aanwezige €13,-, hiervoor kregen zij een burger inclusief friet, een drankje en bittergarnituur in de pauze. Vanuit de Co-Raad werd €4,- betaald, waarvoor het voor de leden uiteindelijk uitkwam op €9,- p.p.

Botenborrel: de botenborrel zal dit jaar wellicht iets duurder uitvallen, we zijn namelijk met een nieuwe botenman in zee gegaan, de vorige heeft zijn boot verkocht. Het kost ons nu €555,-. Er is €250 gereserveerd voor kosten die niet gedekt kunnen worden door kaartverkoop. De verwachtingen  zijn dat de kaartverkoop (40 man incl bestuur) €500,- oplevert, wat een ruim budget van €195,- geeft voor inkopen van consumpties. 

Co-Feest: vorig jaar is er vanuit de Co-Raad VUmc een bijdrage van €200,- geleverd, is er vanuit Me-Doc €500,- gesponsord en heeft de kaartverkoop in totaal €1.091,- (€1.063 kaartverkoop vooraf + €28,- deurverkoop) opgeleverd. Het totale negatieve resultaat was €176.04. Vorig jaar heeft de Co-Raad veel extra kosten moeten maken om de bargarantie te halen, waardoor uiteindelijk veel gratis bier weg is gegeven. Dit jaar moet er kritisch gekeken worden naar de  kaartverkoop zodat een dergelijke situatie niet nogmaals op zal treden.
Evaluatie
Naderhand zullen we dit evenement bespreken, denk hierbij aan de sfeer, maar ook aan de mate van opkomst en eventuele obstakels onderweg. Indien toepasselijk zal er een digitale evaluatie naar de studenten worden verstuurd, bijvoorbeeld bij een workshop echografie. De resultaten van deze evaluatie zullen besproken worden in de BV en upgeload worden in de drive.

Verantwoordelijk bestuurslid: Laura Witteveen, Sacha Rowling, Mark Wessels

Maatschappelijk element/benefiet run

Huidige situatie
Tot op heden heeft de Co-raad nog geen evenement georganiseerd met een maatschappelijk element of verbonden aan een goed doel.  
Doelstellingen
Binnen een jaar een evenement bedenken en organiseren, verbonden aan een goed doel, hoogstwaarschijnlijk in de vorm van een benefiet run.
Realisatie
Er zal worden gezocht naar een te organiseren evenement, waarbij wij een goed doel kunnen betrekken. Zo zou een deelname aan een benefiet run met een groep coassistenten een goede optie zijn. Een voorbeeld hiervan is de benefiet run georganiseerd door het Amsterdams UMC, die op 26 mei 2019 plaatsvond. Coassistenten zouden zich kunnen aanmelden voor deelname via de Co-raad, waarbij er een Co-raad groep gevormd zou worden. Een tweede optie zou zijn om als Co-raad een benefiet run te organiseren, waarbij wij zelf een goed doel uitkiezen om het ticketgeld of sponsorgeld naar te doneren. Er zouden T-shirts, zweetbandjes of ontbijtkoeken kunnen worden uitgedeeld aan de deelnemers (van de Co-raad groep), voor verdere uitbreiding van naamsbekendheid van de Co-raad.
Financieel
Coassistenten betalen een van tevoren vastgesteld bedrag om deel te kunnen nemen aan de benefiet run. Gezien het feit dat het om studenten gaat, zal het bedrag zo laag mogelijk gehouden worden. Daarbij zal er geprobeerd worden om een sponsor te vinden. Het totaalbedrag zal worden gedoneerd aan een goed doel.  
Evaluatie
Ideeën over het organiseren van of deelnemen aan een benefiet run zal worden geëvalueerd binnen de Co-raad. Na keuze, planning en het plaatsvinden van het evenement, zal er aan de deelnemers een evaluatieformulier worden gestuurd en het evenement in een bestuursvergadering worden besproken. 

Verantwoordelijk bestuurslid: Laura Witteveen

Symposium

Huidige situatie
In januari 2018 werd het symposium ‘doctors without patients’ georganiseerd door de Co-raad, in samenwerking met de MFVU. Het symposium behandelde niet klinische baanmogelijkheden voor artsen.  Onder andere werden banen binnen de farmacie, medisch onderwijs en consultancy besproken. Dit was een groots evenement, waarbij 178 coassistenten aanwezig waren. Iedere twee jaar wordt er een symposium georganiseerd, derhalve staat voor januari 2020 een volgende gepland.
Doelstellingen
In januari 2020 een symposium organiseren, waarbij niet-klinische baanmogelijkheden centraal zullen staan.
Realisatie
Het eerstvolgende symposium zal plaatsvinden in januari 2020. De voorbereiding zal starten in de zomer van 2019. Er is overlegd met Karin Reefman (coördinator masteropleiding), waarin haar visie over het thema en verloop van het aanstaande symposium is besproken. Wederom zal het thema van het symposium niet klinische baanmogelijkheden voor artsen zijn. Er zal in de organisatie ook worden samengewerkt met Zahra Verwer, onderwijscontactpersoon van de MFVU. Verder zal binnen de Co-raad worden overlegd over baanmogelijkheden en sprekers die interessant zouden kunnen zijn voor het symposium. 
Financieel
Voor het symposium zullen er tickets worden verkocht aan studenten en coassistenten. Twee jaar geleden kostten de tickets € 3.80. In overleg met de penningmeester zal er een begroting gemaakt worden.
Evaluatie
Na het symposium zullen evaluatieformulieren worden uitgedeeld en ter plaatse worden ingevuld. Mocht dit niet mogelijk zijn, zullen de formulieren opgestuurd worden naar zowel de leden als de sprekers, die aanwezig waren op het symposium. Het verloop van het symposium zal worden besproken in een daaropvolgende bestuursvergadering.

Verantwoordelijk bestuurslid: Laura Witteveen

Halfjaaragenda