U bent hier:

Ledenwerving en Promotie

Promotie

(Groen) Promotiemateriaal

Afgelopen jaar wilden wij onze visie van een ‘groene’ Co-Raad uitbreiden, door te exploreren wat de mogelijkheden zouden zijn voor een duurzaam welkomstcadeau. Hierbij is er een mooi plan gekomen om COffeebekers aan te schaffen. Uiteindelijk is in verband met budgettaire redenen gekozen de bekers niet aan te schaffen tijdens 2019-2 en is dit idee doorgeschoven naar 2020-1. Het overzicht aan opties voor zover uitgezocht te vinden in de Drive, wat de zoektocht volgend jaar moet vergemakkelijken. De offertes zullen niet meer geldig zijn, maar zijn wel een sterke indicatie van de kosten die te verwachten zijn.

Verantwoordelijk bestuurslid: Berber Speerstra

Professionalisering van de promotie

Huidige situatie
De sociale media berichten zijn een van de belangrijkste manieren om de leden van de Co-Raad te bereiken. Zowel om onze leden te motiveren om naar evenementen te komen, als ze op de hoogte brengen over onze bezigheden binnen de master. We willen daarom onze promotie naar een nieuw niveau tillen. 
Doelstellingen 
Het professionaliseren van de promotie op sociale media door het presenteren van een herkenbare stijl met professionele uitstraling. 
Realisatie
Een eenduidige stijl voor de promotie van evenementen creëren (door bijvoorbeeld een vast format voor posters van de VrijMiCo’s te maken) en vaste opmaak en kleuren te gebruiken. Daarbij het optimaliseren van het gebruik van linkedin. Het bereik van linkedin kan worden vergroot door actiever gebruik te maken van het platform en meer leden toe te voegen. Wellicht is er een mogelijkheid voor de promotie functionaris om een social-media cursus te volgen, waardoor de promotie functionaris manieren krijgt aangeleerd om het gebruik van social media nog professioneler aan te pakken. 
Financieel
De kosten voor een social media cursus zullen rond de 100 euro zijn. Verder zijn in principe voor de Co-Raad geen kosten aan verbonden. 
Evaluatie
Over een half jaar kan dit plan geëvalueerd worden via enquêtes op instagram (zie ook onderstaand plan) of tijdens het CGV.

Verantwoordelijk bestuurslid: Berber Speerstra

Interactie via social media vergroten

Huidige situatie
Op het moment wordt veel gebruik gemaakt van facebook om updates naar de leden uit te dragen, dit terwijl facebook steeds minder populair wordt en dus ook minder wordt gebruikt. Daarentegen wordt instagram door veel leden dagelijks gebruikt en biedt ook mogelijkheden tot meer interactie met de leden.
Doelstellingen
In 2020 meer gebruik te maken instagram met als doel meer interactie met de leden te creëren. 
Realisatie
Updates van de Co-Raad, bijvoorbeeld masterplan en onderwijs via pakkende plaatjes op instagram plaatsen. Dit spreekt meer aan dan grote lappen tekst op Facebook. Als iemand geïnteresseerd is in de update, kan worden geklikt op de link in de bio. Daarnaast kan de story-functie op instagram gebruikt worden voor meer interactie met de leden. Hierop kunnen evaluaties van het onderwijs worden geplaatst, maar ook andere interactieve vragen. 
Door het doen van ludieke acties op social media kan het bereik vergroot worden. Denk hierbij aan foto-acties, waarbij coassistenten bijvoorbeeld een foto moeten maken met een bepaald object in het ziekenhuis. De coassistent met de meest originele foto wordt dan beloond met een kleinigheidje. 
Financieel
Er zullen kosten zijn van een kleine beloning (max. 5 euro per cadeautje).
Evaluatie
Over een half jaar kan dit plan geëvalueerd worden via enquêtes op instagram. Daarnaast zal worden geëvalueerd binnen het bestuur of het gewenste effect middels deze promotie is bereikt. 

Verantwoordelijk bestuurslid: Berber Speerstra

Ledenwerving

Ledenwerving

Afgelopen jaar hebben we gekeken waar onze ledenwerving kan worden verbeterd en een concreet actieplan opgesteld hoe we dit kunnen maximaliseren. Daar zijn de volgende punten uitgekomen:
- Een welkomstcadeau bij directe inschrijving;
- Het maken van een promotiefilm;
- Eigen fomat/logo van de nieuw op te richten Co-Raad Masterclasses;
- Aanpassen van het introductiepraatje;
- Betrokkenheid van de co-groep vertegenwoordigers vergroten;
- De drempel voor het indienen van klachten verlagen middels de Co-telefoon;
- Het organiseren van discussiegroepen rond relevante onderwerpen voor de opleiding;
- De naamsbekendheid vergroten door als Co-Raad mee te gaan doen aan de Amsterdam UMC-loop.
Nieuw: komend halfjaar zal dit plan worden voortgezet en geëvalueerd binnen het bestuur.

Verantwoordelijk bestuurlid: Femke Hensen