U bent hier:

Transparantie en Informatieverschaffing

Transparantie

Transparantie richting leden

Huidige situatie
Als Co-Raad VUmc streven wij ernaar zo transparant mogelijk te zijn over de projecten waar wij mee bezig zijn. Op dit moment worden er via de website regelmatig notulen gedeeld,  worden projecten besproken tijdens momenten als een CGV bijeenkomst en worden onderwijs-updates geplaatst in de maandelijkse nieuwsbrief en op onze social media kanalen. Echter valt er nog verbetering te behalen in de overzichtelijkheid en volledigheid waarin nieuwe ontwikkelingen worden gepresenteerd aan de leden, met eventueel informatie over het bestuurslid dat hiervoor verantwoordelijk is.
Doelstellingen 
Een doel voor het komende bestuursjaar is het transparant en overzichtelijk presenteren van onze projecten aan de leden en niet-leden. Hiermee kunnen we bewerkstelligen dat de leden op de hoogte zijn van onze werkzaamheden, de progressie daarvan, en mogelijk wie de verantwoordelijke persoon betreffende een project is. Over laatstgenoemde zullen wij nog brainstormen in de bestuursvergadering. Daarnaast is het voor (nog) niet-leden duidelijk waar wij ons mee bezighouden en wat wij voor hen kunnen betekenen. 
Realisatie
Allereerst moet er worden bepaald welke projecten onder verschillende pijlers vallen. Per pijler van de beleidsplannen wordt dan een portefeuille gecreëerd met informatie betreffende het plan dat er staat, de persoon verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan en de vooruitgang die geboekt is. De portefeuilles dienen te worden bijgewerkt door het verantwoordelijk bestuurslid, zodra er iets verandert. Deze portefeuilles dienen te worden gepubliceerd op de website en actief te worden gedeeld op onze sociale media middels onderwijs-updates en via de maandelijkse nieuwsbrief. 
Financieel
Er zullen geen kosten aan dit beleidsplan gebonden zijn. Indien er grote veranderingen op de website nodig zijn, zullen deze kosten samenvallen met het aanpassen van de website (zie beleidsplan ‘professionalisering website’). 
Evaluatie
Aan het einde van dit halfjaar zal door het bestuur worden geëvalueerd hoe het is bevallen te werken met desbetreffende portefeuilles. Dan zal er ook een plan moeten worden gemaakt hoe er bij de leden kan worden geïnventariseerd of de portefeuilles van toegevoegde waarde zijn en of zij hebben bijgedragen in de transparantie van onze werkzaamheden naar buiten toe. 

Verantwoordelijk bestuurslid: Femke Hensen

Website

Professionalisering website

In 2018-2 is er aandacht besteed aan het professionaliseren van de website van de Co-Raad. De website is overzichtelijker gemaakt en de inhoud is ge-update. We zijn echter nog niet tevreden over de huidige stijl, die we een professioneler uiterlijk willen geven. Sinds de fusie van het VUmc met het AMC tot het Amsterdam UMC is het duidelijk dat wij ook een nieuw logo en huisstijl moeten krijgen. Het is echter nog niet duidelijk hoe dit moet worden vormgegeven. Als wij hier meer duidelijkheid over hebben, willen wij onze website een nieuw uiterlijk geven. Het aanpassen van de website zal 280 euro (exclusief btw) kosten.

Verantwoordelijk bestuurslid: Denise Veltkamp en Femke Hensen