U bent hier:

Vertegenwoordiging

Klachtenoverdracht

Betere overdracht van klachten en verbeterpunten van de coassistent naar Co-Raad 

Huidige situatie
Gedurende de coschappen kan het zo zijn dat coassistenten tegen structurele zaken/problemen aanlopen. In sommige gevallen gaat dit om zaken waar de Co-raad iets voor de student kan betekenen. Echter, in maar weinig situaties wordt er een klacht gestuurd naar de Co-raad. Hierdoor kunnen deze zaken niet aangegeven worden aan de opleidingsdirectie en zal er dus ook geen oplossing gevonden worden. Hierdoor lopen andere coassistenten op een later moment tegen hetzelfde probleem aan. Ook het vervolg van het afhandelen van een klacht kan moeizaam verlopen. Zo wordt er bijvoorbeeld een klacht ingediend, maar op het moment dat er verdiepende vragen aan de coassistent worden gesteld, komt er niet altijd een reactie op terug. Om het proces van het indienen van een klacht of verbeterpunt te verbeteren is er in 2019-2 de co-telefoon in het leven geroepen. Ook is er in 2019-2 gesproken met het klachtenloket van het VUmc school of medical sciences om het proces van het indienen en verwerken van een klacht zo duidelijk mogelijk te maken. Dit heeft geresulteerd in een gereviseerde pagina op de Co-Raad site om het proces van de afhandeling van een klacht op te helderen.
Doelstellingen 
Het meer onder de aandacht brengen van de coassistenten dat zij ideeën ter verbetering/klachten kunnen indienen bij de Co-raad. De drempel hiertoe zal zo laag mogelijk gemaakt dienen te worden. 
Realisatie
Het meer in beeld komen bij de coassistenten door het ophangen van posters in de co-kamers van de coschap- en KTO-locaties. De masterfunctionaris die in het bezit is van de co-telefoon zal tevens ook de klachtenafhandeling op zich nemen. Ook zal bij het inventariseren van de haalbaarheid van de Co-Raad app de mogelijkheid van het melden van een klacht/verbetering meegenomen worden. 
Nieuw: Evalueren wat de effectiviteit is van de ingevoerde interventies (co-telefoon, posters, etc.). 
Evaluatie
De effectiviteit van het doorvoeren van de nieuwe veranderingen zal gedurende het komende jaar geëvalueerd worden aan de hand van de hoeveelheid ideeën/klachten wij van studenten ontvangen.

Verantwoordelijk bestuurslid: Bas van Wijk