U bent hier:

Vertegenwoordiging

Klachtenoverdracht

Betere overdracht van klachten en verbeterpunten van de coassistent naar Co-Raad 

Huidige situatie
Gedurende de coschappen zijn er veel zaken waar de coassistent tegenaan loopt. In sommige gevallen gaat dit om zaken waar de Co-raad iets voor de student kan betekenen. Echter, in maar weinig situaties wordt er een klacht gestuurd naar de Co-raad. Hierdoor kunnen deze zaken niet aangegeven worden aan de opleidingsdirectie en zal er dus ook geen oplossing gevonden worden. Hierdoor lopen andere coassistenten op een later moment tegen hetzelfde probleem aan. Ook het vervolg van het afhandelen van een klacht kan moeizaam verlopen. Zo wordt er bijvoorbeeld een klacht ingediend, maar op het moment dat er verdiepende vragen aan de coassistent worden gesteld, komt er niet altijd een reactie op terug. 
Doelstellingen 
Het meer onder de aandacht brengen van de coassistenten dat zij ideeën ter verbetering/klachten kunnen indienen bij de Co-raad. De drempel hiertoe zal zo laag mogelijk gemaakt dienen te worden. 
Realisatie
Het meer in beeld komen bij de coassistenten door het ophangen van posters in de co-kamers van de coschap- en KTO-locaties. Het meegeven van ideeën-/klachtenformulieren aan de intervisiebegeleiders om op die manier de problemen die er tijdens de intervisiemomenten naar boven komen op te kunnen vangen. Ook zullen er papieren formulieren bij elk evenement aanwezig zijn waarop de studenten eventuele klachten kunnen indienen. Gedurende de bestuursvergadering zullen wij verder brainstormen hoe dit nog verder te kunnen verbeteren. 
Financieel
Voor dit beleidspunt zal waarschijnlijk geen financiële bijdrage nodig zijn, mits er gekozen wordt voor het printen van de posters op A4-papier. Mocht er gekozen worden voor de posters op een groter formaat, dan worden deze kosten maximaal 30 euro geschat.
Evaluatie
De effectiviteit van het doorvoeren van de nieuwe veranderingen zal gedurende het komende jaar geëvalueerd worden aan de hand van de hoeveelheid ideeën/klachten wij van studenten ontvangen.

Verantwoordelijk bestuurslid: Bas van Wijk