Lid worden?Inloggen
Wachtwoord vergeten?

Evaluatie onderwijs

Een van de hoofdtaken van de Co-Raad is de continue betrokkenheid bij het verbeteren van het onderwijs op de VU. Enerzijds worden wij vanuit de VU gevraagd deel te nemen aan evaluaties omtrent onderwijs, anderzijds organiseren wij zelf evaluatiemomenten, zoals het Co-Groep Vertegenwoordigersoverleg (CGV) en de Co-Lunches.

Co-Groep Vertegenwoordigersoverleg (CGV)

Het co-groep vertegenwoordigersoverleg is een evaluatiemoment die vier maal per jaar wordt georganiseerd door de Co-Raad, namelijk aansluitend aan de landelijke voortgangstoetsen. Bij dit overleg zijn er vanuit elke co-groep een aantal studenten aanwezig. Tijdens dit overleg vragen wij aan studenten feedback over verschillende onderwerpen en vraagstukken. Deze onderwerpen kunnen door studenten zelf worden aangedragen, maar worden ook vanuit de masteropleiding gesteld. Op deze manier kunnen studenten vrijblijvend hun mening geven over het onderwijs, maar kunnen wij ook tijdig problemen signaleren.
De uitkomsten van dit overleg bespreekt de Co-Raad met de programmaleiding van de master, waarna er gezamenlijk met de Co-Raad oplossingen worden gezocht.

Zie onderstaande link voor de meest recente notulen:
Notulen CGV februari 2019 
Notulen CGV december 2018

Co-Lunch

Naast het CGV organiseert de Co-Raad ook evaluatiemomenten in de ziekenhuizen zelf. Hierin bespreken wij tijdens een lunch op jouw afdeling het coschap. Wat gaat er goed en waarin kan het ziekenhuis zich nog verbeteren? Tijdens deze lunch zijn er geen opleiders aanwezig, zodat alle coassistenten vrijblijvend hun mening kunnen geven over het coschap. Na afloop van de lunch bespreekt de Co-Raad de verkregen feedback anoniem met de opleiders, om op deze manier de coschappen te blijven verbeteren.