U bent hier:

Opmerkingen & Klachten

Velden met een * zijn verplicht.

Klachten formulierKlachten en geschillen loket VUmc

Sinds september 2013 bestaat een nieuwe procedure voor klachten van VUmc studenten, nadat het geschillenloket van het VUmc officieel is geopend. Dit houdt in dat klachten daar ingediend kunnen worden, zodat deze direct bij de juiste personen in het onderwijssysteem terecht komen. Kort samengevat komt het op het volgende neer:

  • Als men een 'signaal' af wil geven over het VUmc of suggesties heeft ter verbetering, dan kan men dat melden door onderwijsevaluaties in te vullen of te mailen naar signaal@vumc.nl
  • Als men een individuele klacht heeft over organisatie van het onderwijs, medewerkers, docenten, begeleiders, medestudenten of over kwaliteit van het onderwijs, dan kan men terecht bij het geschillenloket van het VUmc via klacht@vumc.nl . Er kunnen hier geen klachten ingediend worden over een algemene VU-regeling of over onderwijsinhoudelijke zaken, wel over het niet-nakomen van afspraken, ongepaste bejegening en dergelijke.
  • Heeft de student te maken met bijvoorbeeld discriminatie of ongewenste intimiteiten, dan kan deze zich wenden tot een vertrouwenspersoon.

Binnen 20 werkdagen ontvangt de klagende een schriftelijke reactie of uitnodiging voor een persoonlijk of telefonisch gesprek met de leidinggevende van betreffende afdeling. Kijk voor meer informatie op de website van VUmc School of Medical Sciences.

Te alle tijden kan een student contact opnemen met de Co-Raad VUmc via bestuur@co-raad.nl . We kunnen structurele problemen en problemen in het onderwijs bespreken met het onderwijsinstituut van het VUmc. Bij andere klachten kunnen we de student tips geven waar hij/zij terecht kan met de klacht. Echter, terugkoppeling is alleen mogelijk wanneer de klacht met eigen naam en duidelijke omschrijving van de situatie direct bij de opleiding wordt gedaan en dus niet via bijvoorbeeld een evaluatieformulier.