U bent hier:

Werving stageplaats huisartsgeneeskunde

12/08/2020

Wij willen jullie vragen om dit bericht te delen in jullie co-groepjes. 

Wij hebben namelijk gemerkt dat er wat onduidelijkheid heerst over het werven van een stageplaats, sinds de mail die verstuurd is vanuit de sectie huisartsgeneeskunde. Vanuit de opleiding zijn wij gevraagd om aan jullie door te geven dat eigen werving voor het coschap huisartsgeneeskunde niet is toegestaan sinds de coronacrisis. De sectie huisartsgeneeskunde zal proberen rekening te houden met de woonplaats van de coassistenten, maar dit is afhankelijk van de hoeveelheid opleiders die beschikbaar zijn. De plaatsing zal op volgorde van startdatum verlopen en de coassistenten zullen door de sectie op de hoogte gebracht worden. Tot slot worden studenten niet geplaatst in gebieden die tot andere universiteit behoren, gezien de gemaakte landelijke afspraken. 

 

Groetjes,

De Co-Raad VU