U bent hier:

Onderwijs

De Co-Raad VUmc houdt zich bezig met het masteronderwijs van geneeskunde studenten van de VU. Dit masteronderwijs betreft het 4e tot en met het 6e jaar geneeskunde, waarin de wetenschappelijke stage en coschappen gelopen worden.  
De Co-Raad inventariseert klachten, denkt mee over het verbeteren van het onderwijs en draagt gestructureerde oplossingen aan. Regelmatig overlegt zij met de coördinatoren van het onderwijs, de Studentenraad, JVB, MFVU, IFMA-VUmc en studentassessor tijdens het Facultair Studenten Overleg  (FSO).
Ook zijn een aantal bestuursleden vertegenwoordiger in een landelijke commissie: het Landelijk Overleg Coassistenten (LOCA). Hier zijn Co-Raad bestuursleden van elke faculteit vertegenwoordigt en worden eenmaal per zes weken interfacultaire zaken besproken. 
Door deze overleggen wordt de Co-Raad op de hoogte gehouden van ontwikkelingen op zowel facultait en landelijk niveau. 
Regelmatig worden er lunches georganiseerd met zogenoemde 'cogroep vertegenwoordigers'. Zo blijft de Co-Raad op de hoogte van de zaken die in de master spelen.