U bent hier:

Alliantie VUmc en AMC

Hier vind je antwoorden op een aantal vragen over de consequenties voor de geneeskunde opleidingen van de UvA en de VU van de lateralisatie in het kader van de alliantie tussen het AMC en het VUmc. Deze vragen en antwoorden zijn van toepassing op lateralisatiewave 1. De tweede wave zal in november 2019 van start gaan. 

Indien je tegen problemen aanloopt die het gevolg zijn van deze alliantie, laat het ons dan weten door te mailen naar bestuur@co-raad.nl. Wij gaan ermee aan de slag!

Informatie Alliantie Amsterdam UMC (14-11-2019) 

In het volgende bestand kun je een update vinden van de opleiding over de alliantie tussen de locaties AMC & VUmc. Op dit moment zijn er al een aantal afdelingen overgeplaatst, maar er zullen nog 'waves' volgen. In het document hierover meer informatie. 

Informatie Kindergeneeskunde VUmc

Informatie 10-10-2019

In het volgende bestand kun je informatie vinden over het coschap Kindergeneeskunde in het VUmc, in het kader van de lateralisatie. Indien hier vragen over zijn of jullie ergens tegen aanlopen, kunnen jullie mailen naar onderwijs.kg@amsterdamumc.nl . Uiteraard is de Co-Raad VU ook altijd te bereiken. 

Update 19-12-2019

In dit bestand kun je de nieuwste informatie vinden over de ontwikkelingen binnen het coschap Kindergeneeskunde in het VUmc. 

Update 02-10-2020

In dit bestand vind je de nieuwste informatie over de ontwikkelingen binnen het coschap Kindergeneeskunde ten tijde van de alliantie en COVID-19-pandemie. 

Q&A lateralisatie in het kader van de alliantie (22-02-2019):

1 Heeft de alliantie gevolgen voor de opleiding geneeskunde?
Ja, de lateralisatie en daarmee de concentratie van zorg zal ook gevolgen hebben voor de geneeskundeopleidingen UvA, AMC en VU, VUmc.

2. a Welke afdelingen zullen de komende periode van VUMC naar AMC verhuizen en vice versa?
In de eerste wave zullen de disciplines Dermatologie, Oogheelkunde, Orthopedie, Longchirurgie en het Vrouw Kind centrum gefaseerd verhuizen.
2. b Wat voor gevolgen heeft dit voor het aantal coassistenten per afdeling en voor het aantal patiënten?
De gevolgen verschillen per discipline.
2. c Hoe zit het met beoordelingen als er VUmc en AMC coassistenten tegelijk op een afdeling zijn?
Voorlopig blijven er twee coschappen – één van UvA, AMC en één van VU, VUmc -, en blijven er ook twee beoordelingssystemen.

3. Wanneer er een tekort aan patiëntencontact dreigt te ontstaan, waar kan je als student dan terecht? En worden er dan extra perifere plekken gecreëerd?
Studenten/coassistenten kunnen hiervoor terecht bij de coschap coördinator. Oplossingen en aanpak zullen per discipline verschillen, en hangen o.a. af van de beschikbare stagecapaciteit in Amsterdam UMC en in de regio.

4. Kunnen coassistenten genoeg leren op afdelingen waar de zorg steeds complexer wordt?
Jazeker!

5. Kan de alliantie gevolgen hebben voor de wachttijden?
Op dit moment is daar geen sprake van.

6. a Worden alle coschap plekken in perifere ziekenhuizen Amsterdam UMC plekken of blijft de verdeling zoals deze nu is?
Vooralsnog blijft de verdeling zoals deze nu is.
6. b Kun je nu als VU-student ook in het AMC (en omgekeerd) je coschappen lopen?
Nee, het blijven twee verschillende en onafhankelijke opleidingen, te weten een UvA opleiding en een VU opleiding. Je volgt je eigen opleiding op de stage- en coschapplekken die door deze opleiding worden aangeboden.
6. c Wat zijn de gevolgen voor het coschap huisartsgeneeskunde, mag je die vanaf nu bij iedere huisarts lopen ongeacht of het een VUmc/AMC plek is?
Nee, zie antwoord 6.b.

7. Zullen de opleidingen in de toekomst fuseren?
Vooralsnog niet.

8. Wat zijn de gevolgen voor het aantal semi-arts plekken, ANIOS en AIOS plekken?
Er zijn voldoende semi-artsstageplekken in Amsterdam UMC en in de regio. ANIOS en AIOS valt buiten het bestek van de basisopleiding.

9. Waar kan je terecht met overige vragen?
Per discipline bij: de coschap coördinatoren.
Algemeen bij: master@amc.nl resp. master.gnk@vumc.nl.

De vragen zijn beantwoord door:
Dr. H.E.M. Daelmans, Hoofd master geneeskunde Vrije Universiteit, Amsterdam UMC, locatie VUmc
Prof. Dr. A.S.P. van Trotsenburg, Hoofd master geneeskunde Universiteit van Amsterdam, Amsterdam UMC, locatie AMC

Vind het officiële document hier.