U bent hier:

Curriculum

Het curriculum bestaat uit 3 onderdelen:

 • Voorbereidend coschap (VCP)
 • Coschapfase
 • Profileringsjaar

Ben jij na 1 september 2021 gestart? Dan komt hier programmatisch toetsen bij, scroll helemaal naar beneden voor alle informatie over programmatisch toetsen. 

Per masterjaar woon je twee symposia bij.

Voorbereidend coschap

De eerste zes weken begin je met een voorbereidend coschap (VCP) in aanloop naar de coschapfase. Dit vindt plaatst in het KTC op de VU. De eerste drie weken oefen je vooral lichamelijk onderzoek uitvoeren en het afnemen van een anamnese met simulatie patiënten. De laatste drie weken ga je vaardigheden oefenen als ECG aflezen, venapunctie, infuus prikken, bloedgas prikken en het inbrengen van een blaaskatheter.
Tijdens deze periode word je op 2 onderdelen beoordeeld:

 • Stagebeoordeling Voorbereidend coschap (STB-VCP): bij deze toets word je beoordeeld op professioneel gedrag.
 • Stationsexamen Voorbereidend coschap (STAT-VCP): bij het stationsexamen word je in 7 verschillende onderdelen beoordeeld door een observator met een beoordelingsformulier of checklist.

Coschapfase

De coschappen beginnen met drie weken Klinisch Trainings Onderwijs. Dit onderwijs zal plaatsvinden in een van de partner ziekenhuizen van het VUmc (Spaarne gasthuis Hoofddorp en Haarlem, NWZ Alkmaar en OLVG West (voorheen SLAZ)). In een van de leerhuizen krijg je onderwijs, ga je oefenen met klinisch redeneren, het afnemen van een anamnese gesprek, uitvoeren van lichamelijk onderzoek en het maken van statussen. Elke week heb je een terugkom dag op de VU waarin je verschillende colleges krijgt.
Tijdens deze periode vinden er twee beoordelingen plaats:

 • Stagebeoordeling KTO (STB-KTO): bij deze toets word je beoordeeld op je functioneren in het KTO, je professioneel gedrag en de mate van zelfstandigheid.
 • Entreetoets: de entreetoets is een digitale casusgestuurde computertoets, bestaande uit multiple-choice-vragen, multipele-response vragen en open vragen met korte antwoorden.

Tijdens de coschappen maak je deel uit van het behandelteam. Je mag, onder supervisie, zelfstandig taken uitvoeren zoals het verrichten van anamnese en lichamelijk onderzoek, het schrijven van een status, het opstellen van een diagnostisch behandelplan en het voordragen van een patiënt. Daarnaast ga je naar besprekingen en krijg je nog regelmatig onderwijs.

Aan het eind van het coschap zal je een stagebeoordeling krijgen: Stagebeoordeling Coschap (STB-Coschap)
Deze beoordeling bestaat 2 deeltoetsen, die je beide met een voldoende af dient te sluiten om een voldoende te krijgen. Het uiteindelijke cijfer voor wordt berekend uit de cijfers van beide onderdelen.

 • Functioneren op de werkplek (inclusief professioneel gedrag)
 • Klinisch redeneren: de toets klinisch redeneren is een mondelinge toets en wordt aan het eind van het coschap afgenomen. Je wordt beoordeeld op je vermogen tot klinisch redeneren binnen de discipline. Hiermee wordt ook jouw kennisniveau beoordeeld.

(klik op de afbeelding voor het volledige onderwijsschema)

(klik op de afbeelding voor het volledige onderwijsschema)

Profileringsjaar

Het derde en tevens laatste jaar van de masteropleiding is het profileringsjaar. In dit jaar kan je je verdiepen in een discipline naar keuze.
Het profileringsjaar bestaat uit:

 • Het senior coschap (16 weken) (voorheen 'semi-artsstage')
 • Het keuzeonderwijs (8 weken)
 • De wetenschappelijke stage (16 weken)

De wetenschappelijke stage kan ook voor de start van het VCP gedaan worden. Er kan ook voor gekozen worden om deze verlengd (24 weken) te doen.

(klik op de afbeelding voor het volledige onderwijsschema)

Programmatisch toetsen

Ben jij na 1 september 2021 gestart? Dan komt hier programmatisch toetsen bij: cijfers en losse toetsen hebben plaats gemaakt voor een samenhangend geheel van (vooral) feedbackmomenten.

Programmatisch toetsen wil zeggen dat een coassistent niet meer wordt ‘afgerekend’ op één toets of beoordelingsmoment, maar dat hij (of zij) op verschillende momenten in een jaar laat zien wat hij in huis heeft. Een commissie beoordeelt aan het einde van zo’n jaar op basis van ‘datapunten’ of de coassistent aan de normen voldoet. Datapunten zijn de resultaten van de kennistoetsen, zelfevaluaties en feedback van begeleiders. Denk bij dat laatste aan observaties van de werkvloer (bijvoorbeeld: hoe neemt iemand een anamnese af?) of aan feedback op een door de coassistent geschreven essay. Coschappen worden dus niet meer elk afzonderlijk afgesloten met een cijfer. De coassistenten ronden een jaar af met een mix aan datapunten afkomstig uit alle coschappen, opgenomen in een digitaal portfolio. Daarmee ligt de focus (veel) minder op punten scoren en meer op feedback en vooruitgang in het leerproces.

Daarvoor moet wel vaker worden meegekeken in het digitale portfolio van de coassistent. De tutor is een  ‘mentor’ geworden en kijkt negen keer mee in plaats van vier keer.
De cum laude regeling is voor het eerste jaar aan coassistenten die zijn begonnen met Programmatisch Toetsen gebaseerd op de Voortgangstoets. Het is nog onduidelijk wat er daarna met de cum laude regeling zal gebeuren, mogelijk wordt deze in zijn geheel afgeschaft. 

Wil je meer weten over programmatisch toetsen bij de Faculteit der Geneeskunde VU? Bezoek dan de pagina programmatisch toetsen op Programmatisch toetsen in de master - [jan-mrt] - Faculteit der Geneeskunde VU. Of bekijk deze video over programmatisch toetsen.

Klik hier voor meer informatie over de masterfase.