U bent hier:

Arts Verstandelijk Gehandicapten

Arts Verstandelijk Gehandicapten, Prinsenstichting
- Hoe bent u in deze functie terechtgekomen? Ik heb in de wachttijd van mijn coschappen als begeleider gewerkt binnen een woonlocatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Vervolgens als basisarts gaan werken binnen een instelling gedurende een jaar en vervolgens aangenomen voor de AVG opleiding.
Wat heeft u geholpen in het maken van uw keuze? De beslissing om een specialisme te kiezen buiten het ziekenhuis. Een jaar oriënteren als basisarts. De brede en complexe patiënten populatie. De leuke collega artsen die dit vak al uitoefenen.
Hoe kijkt u nu tegen uw keuze aan? Ik word er elke werkdag blij van, want geen dag gaat voorbij zonder een lach. Ik ontleen veel plezier uit het patiëntencontact.
-  Hoe ziet uw ‘normale’ werkdag/-week eruit? Ik heb een parttime baan in loondienst met een dienstverband van 30 uur per week en gemiddeld om de 3 weken een bereikbaar heidsdienst van 1 dag. Ik ben AVG opleider dus ik heb binnen mijn dienstverband uren om de AIOS op te leiden. Ik heb dagelijks spreekuren in de ochtend en middag met tevens telefonische afspraken. Een blok administratie voor mail, bloeduitslagen en brieven. Ik heb spreekuren voor patiënten die woonachtig zijn binnen de instelling en voor patiënten die thuis wonen en verwezen worden door huisarts of specialist.
Wat voor patiënten ziet u vooral? De patiënten hebben een totaal IQ lager 75. We zien mensen die zwakbegaafd zijn tot aan zeer ernstig verstandelijk beperkt en vanaf 3 tot aan 90 jaar oud. Er kan een syndroom zijn vastgesteld, maar ook veelal niet. Ze hebben veelal ook een psychiatrische diagnose en somatische problemen.
- Wat vindt u het leukst aan uw baan? De afwisseling in patiënten en werklocatie. Het patiëntencontact met deze bijzondere mensen.
Wat vindt u minder leuk / moeilijk aan uw baan? De wilsonbekwaamheid van de patiënten en de administratie.
Wat is uw tip voor de jonge (bijna) dokter die dit specialisme overweegt? Kom je oriënteren door mee te lopen of een keuze coschap bij ons te kiezen. Kies vooral voor dit vak als je graag met deze bijzondere patiënten populatie wil werken.