U bent hier:

Gynaecologie

AIOS Gynaecologie
Hoe ben je hier terechtgekomen? Via werken als ANIOS. Eerst bij de heelkunde en daarna bij de gynaecologie.
Wat heeft jouw geholpen in het maken van je keuze? Ervaren! Werken op verschillende plekken.
- Hoe kijk je nu tegen je keuze aan? Ik ben heel blij met mijn keuze, en blij dat ik een lange aanloop heb gehad met verschillende specialismen, zodat ik een volle rugzak heb met ervaring.
Hoe ziet je verdere loopbaan eruit? Afronden van de opleiding en dan op zoek naar een baan.
Hoe ziet jouw ‘normale’ werkdag/-week eruit? Overdracht om 8 uur. Daarna poli, verloskamers, OK of behandelkamers. Overdracht om half 5, soms nog een bespreking hierna. Meestal na afronden van administratie om 6 uur naar huis.
Wat voor patiënten zie jij vooral? Vrouwen, van jong tot heel oud. De meesten zijn relatief gezond.
- Wat vind jij het leukst aan jouw baan? De variatie in werkzaamheden, en het feit dat ons werk voor een groot deel een positieve insteek heeft.
Wat vind jij minder leuk / moeilijk aan jouw baan? De grote verantwoordelijkheid die je hebt tijdens een bevalling.
Wat is jouw tip voor de jonge (bijna) dokter die dit specialisme overweegt? Ga aan de slag! Ervaring opdoen, voelen of het bij je past. Eerst oefenen met dokteren, voordat je energie steekt in de strijd om een opleidingsplek. Probeer op te vallen qua interesses en skills, denk aan management, innovatie en onderwijs.

Gynaecoloog-Perinatoloog (+ onderwijscoordinator Start van het Leven en Minor Challenges in Womans and Child Healthcare), Amsterdam UMC
Hoe bent u in deze functie terechtgekomen? ​Na mijn VWO examen wilde ik heel graag geneeskunde studeren met uiteindelijke doel gynaecoloog worden. Omdat ik uitgeloot werd voor geneeskunde en wel werd aangenomen op de Verloskunde Academie ben ik verloskunde gaan studeren. Een prachtige opleiding die mee veel gebracht heeft. Een hele mooie kennismaking met de fysiologische kant van de verloskunde en hele bijzondere mensen ontmoet. Toch bleef de pathologie van de verloskunde me trekken en gelukkig toch toegelaten tot de geneeskunde opleiding aan de VU, waar ik na mijn verloskunde studie kon starten. Naast de studie heb ik altijd gewerkt als verloskundige in de eerste, tweede en uiteindelijk de derde lijn, het VUmc. Daar kon ik ook mijn wetenschappelijke stage lopen, wat uitmondde in een promotietraject. Mijn achtergrond als verloskundige en mijn promotietraject hebben gemaakt dat ik in opleiding ben gekomen tot gynaecoloog.
Wat heeft u geholpen in het maken van uw keuze? ​Eigenlijk was het geen keuze. Het was een diepgewortelde wens, vanaf zeer jonge leeftijd, om gynaecoloog te worden. Daar ben ik nooit meer vanaf geweken. Er was eigenlijk geen andere optie.
Hoe kijkt u nu tegen uw keuze aan? ​De verloskunde is een prachtig vak. Misschien wel het mooiste vak. We zijn betrokken bij de hoogtepunten in iemands leven, maar soms ook bij de dieptepunten. Uit beiden haal ik veel voldoening. Het is ook een heel divers vak met een relatief jonge, gezonde populatie. Echter het is ook een van de zwaarste vakken. De urgentie, de verantwoordelijkheid voor het leven van moeder en kind, en de nachtelijke uren maken dat het vak een grote invloed heeft op de manier waarop je je leven leeft. Dat heb ik me onvoldoende gerealiseerd toen ik deze keuze maakte. Desondanks is de verloskunde voor mij de juiste keuze geweest.
Hoe ziet uw ‘normale’ werkdag/-week eruit? ​Iedere werkweek is anders en hangt ook samen met de hoeveelheid onderwijs ingepland in een bepaalde periode. Wanneer deze beperkt is, ben ik drie dagen in de kliniek en besteed ik twee dagen aan onderwijs, wetenschap en organisatie polikliniek. 

Wanneer ik in de kliniek werkzaam ben, begint de dag om 8 uur met een overdracht. Afhankelijk van mijn rooster doe ik polikliniek waarbij ik mijn eigen patienten zie en de controle van hun zwangerschap uitvoer; supervisie op de polikliniek waarbij ik de arts-assistenten superviseer en verwijzers te woord sta; supervisie op de verloskamers waarbij ik de verloskundigen en arts-assistenten superviseer, aanspreekpunt ben voor verpleging, bezetting verloskamers en afdeling coördineer, spoedingrepen zoals keizersnede verricht; Grote visite, de twee wekelijkse bespreking van alle patiënten op de afdeling. Geplande keizersnede op een regulier programma. Een kleine greep uit al mijn werkzaamheden. 

Eens in de twee weken heb ik 24 uur dienst en ben ik in het ziekenhuis aanwezig. Daarnaast nog een keer per week een achterwacht. Dan ben ik oproepbaar voor spoed en overleg. Mijn werkweek beslaat gemiddeld 55 uur.

- Wat voor patiënten ziet u vooral?​ Mijn patiënt populatie bestaat vooral uit patiënten met een gecompliceerde zwangerschap. Dat kan zijn een foetus met een aangeboren afwijking, foetus met een groeivertraging of een moeder met een auto-immuunziekte een hartafwijking of een andere ziekte. Maar ook meerlingzwangerschappen, dreigende vroeggeboorte of een hypertensieve aandoening in de zwangerschap.
Wat vindt u het leukst aan uw baan? Het werken met jonge mensen, de begeleiding van vrouwen bij wat de meest bijzondere periode in hun leven is maar ook de afwisseling die het werken in de academie biedt. Het geven van onderwijs, betrokken zijn bij onderwijsontwikkeling en het doen van wetenschappelijk onderzoek maken dat ik een fantastische baan heb.
Wat vindt u minder leuk / moeilijk aan uw baan? ​De verantwoordelijkheid en de snelheid waarmee we soms beslissingen moeten nemen die van levensbelang zijn maakt de perinatologie een ware uitdaging. Zeker wanneer de beslissing achteraf niet de juiste was en een kind komt te overlijden, draag je dat je leven mee.
Wat is uw tip voor de jonge (bijna) dokter die dit specialisme overweegt? ​Volg je hart!

Gynaecoloog, Spaarne Gasthuis
Hoe bent u in deze functie terechtgekomen? Via promotietraject en daarna de opleiding.
Wat heeft u geholpen in het maken van uw keuze? De coschappen.
Hoe kijkt u nu tegen uw keuze aan? Goede keuze.
Hoe ziet uw ‘normale’ werkdag/-week eruit? Ogeveer 10 uur per dag waarvan 7 uur patiëntenzorg en 2,5 uur administratie, mail, vergaderen, etc.
Wat voor patiënten ziet u vooral? Fertiliteitspatiënten, bloedingsproblemen, Asherman en zwangeren.
Wat vindt u het leukst aan uw baan? De afwisseling.
Wat vindt u minder leuk / moeilijk aan uw baan? Vaak dienst en veel vergaderingen na werktijd.
Wat is uw tip voor de jonge (bijna) dokter die dit specialisme overweegt? Eerst ANIOS worden om te zien hoe het gaat met dienstblokken etc.