U bent hier:

Psychiatrie

AIOS Psychiatrie
- Hoe ben je hier terechtgekomen? Na twee ANIOS banen heb ik gesolliciteerd voor de opleiding.
Wat heeft jouw geholpen in het maken van je keuze? Werkervaring opdoen als ANIOS, gesprekken met AIOS en opleiders, workshop over loopbaankeuze.
Hoe kijk je nu tegen je keuze aan? Dit was de juiste keuze voor mij.
Hoe ziet je verdere loopbaan eruit? De opleiding duurt in totaal 4,5 jaar, daarna solliciteren op een baan als psychiater.
Hoe ziet jouw ‘normale’ werkdag/-week eruit? Ik werk ongeveer 9-10 uur per dag. In totaal heb ik één dag per week onderwijs. Ongeveer één keer per maand heb ik een dienstblok van 2-3 avond-nachtdiensten.
Wat voor patiënten zie jij vooral? Dat is afhankelijk van de stageplek. Op moment van schrijven in de kliniek, waar er met name psychiatrisch ernstig zieke patiënten zijn opgenomen (bijvoorbeeld met psychotische of manische ontregeling).
Wat vind jij het leukst aan jouw baan? Het veelal langdurige patiëntencontact, interessante ziektebeelden, intensief samenwerken met collega's.
- Wat vind jij minder leuk / moeilijk aan jouw baan? De wetgeving en administratie.
- Wat is jouw tip voor de jonge (bijna) dokter die dit specialisme overweegt? Praat er met mensen over die werkzaam zijn in het vakgebied en doe werkervaring op als ANIOS.

Psychiater, FACT-team GGZ inGeest 
Hoe bent u in deze functie terechtgekomen? Na uitgeloot te zijn voor geneeskunde ben ik psychologie gaan studeren. Dit omdat de relatie tussen hersenen en gedrag mij interesseert. Ik ben me gaan specialiseren in de neuropsychologie, en de geneeskunde bleef hierna trekken. Via anios-schappen in de neurologie kwam ik bij ouderenpsychiatrie terecht, en daar vielen al mijn interesses mooi in samen.
- Wat heeft u geholpen in het maken van uw keuze? Tijd, bij meerdere disciplines werken en studeren, in gesprek gaan met collega's. Je secundaire arbeidsvoorwaarden spelen een grotere rol dan je denkt, zeker als je van jezelf weet dat je breed bent geïnteresseerd en je dus bij meerdere vakgebieden inhoudelijk voldoening kunt halen. Vaar niet op vermeende status, beloning, of hoe anderen/je naasten over een vakgebied denken!
- Hoe kijkt u nu tegen uw keuze aan? Ik ben helemaal content met mijn werk als psychiater; ik kan er goed mijn ei kwijt in de diverse werkzaamheden die ik heb. Wat ook scheelt is dat de arbeidsmarkt voor psychiaters zeer goed is, en je dus ruime keus hebt om voor een functie die zowel qua inhoud als randvoorwaarden bij jou past. Ik wilde bijvoorbeeld erg graag in Amsterdam blijven wonen, en in de buurt werken, dat is geen enkel probleem.
Hoe ziet uw ‘normale’ werkdag/-week eruit? Dat is sterk afhankelijk van waar je werkt als psychiater; een vrijgevestigde in een eigen praktijk heeft een totaal andere dag dan een kliniekpsychiater bijvoorbeeld. Ikzelf werk op een FACT, we beginnen dagelijks om 9u met een teamoverleg. De rest van de dag bestaat uit patienten zien, deels op locatie, deels bij huisbezoeken, vaak samen met psychiatrisch verpleegkundigen. Je werkt echt in een team, en ook met veel ketenpartners zoals gemeente, ggd, politie, de huisarts etc. Als regiebehandelaar hou je je ook met beleidsmatige zaken bezig, waardoor je veel vergadert. Daarnaast geef en ontwikkel ik veel onderwijs, dus opleiden is ook een belangrijke taak. Diensten komen in een blokje van een aantal avond/nachten als achterwacht, circa eens per 2/3 maanden. Bijna alle psychiaters werken parttime; je aantal uren is zeer goed over te overleggen.
Wat voor patiënten ziet u vooral? Dat is sterk postcode gebonden; ik werk in Amsterdam Nieuw-West dus mijn populatie heeft grotendeels een migratie achtergrond, en veel problemen op sociaal maatschappelijk vlak die ook negatieve invloed kunnen hebben op de gezondheid zoals armoede en uitsluiting. Het is de EPA (ernstige psychiatrische aandoeningen) doelgroep; denk aan schizofrenie, bipolaire stoornis, PTSS, met veel comorbiditeiten zoals middelengebruik en LVB.
Wat vindt u het leukst aan uw baan? Geen dag is hetzelfde! Werken in een gezellig en hecht zeer gemotiveerd team, midden in de wijk, je kunt soms uit onverwachte hoek successen boeken, buiten het standaard medische kader. Daarnaast vind ik het mooi om studenten en aios te begeleiden en te zien ontwikkelen.
Wat vindt u minder leuk / moeilijk aan uw baan? Omgaan met schaarste; het is soms moeilijk iemand opgenomen te krijgen. Dit zet druk op het behandelteam. De verruwing van omgang met hulpverleners is ook hier merkbaar. We krijgen, net als in andere disciplines soms te maken met grensoverschrijdend gedrag. Gelukkig zijn we een hecht en weerbaar team en delen we onderling veel lief en leed. Humor is ook een belangrijk relativerend instrument. Ook daaraan in ons team geen gebrek. Dat maakt dat ik dagelijks met plezier naar mijn werk blijf gaan.
Wat is uw tip voor de jonge (bijna) dokter die dit specialisme overweegt? Probeer ervaring op te doen bij de verschillende kanten van de psychiatrie. Je doet maar op een plek co-schap maar ons vak is veel breder dan dat. Kijk eens naar de mogelijkheden voor een keuze- of semi arts stage. Zorg voor een goede somatische basis; mijn anios tijd op de neurologie heeft me veel extra kennis en vaardigheden en klinische blik opgeleverd waar ik tot op de dag van vandaag plezier van heb. Interne geneeskunde, geriatrie of ouderengeneeskunde kunnen ook erg nuttig zijn. In ieder geval somatische zaalervaring. Lukt het niet gelijk om aan de opleiding tot psychiater te beginnen, werk dan een tijd in de somatiek. En probeer het ook bij de perifere opleidingen in de rest van het land. Je aandachtsgebied staat voor een heel groot deel vrij ter invulling, dus je kunt altijd weer terugkomen.

Psychiater (+senior onderzoeker en plaatsvervangend opleider)
-  Hoe bent u in deze functie terechtgekomen? Naast mijn werk als psychiater ben ik gepromoveerd. Altijd onderzoek blijven doen, en tevens mij actief ingezet voor onderwijs. Veel co-assistenten, bachelor en master studenten en promvendi begeleid. Vervolgesn BKO en SKO gevolgd.
Wat heeft u geholpen in het maken van uw keuze? Veel ervaring opdoen, geod blijven voelen waar je energie van krijgt, intervisie met vakgenoten, praten met collega's.
- Hoe kijkt u nu tegen uw keuze aan? Ik ben erg tevreden met mijn huidige combi-baan.
Hoe ziet uw ‘normale’ werkdag/-week eruit? Maandag: ptn zorg, dinsdag: onderwijs-dag, woensdag: opleiding voor aios: veel onderwijs, supervisie, en ontwikkeling nieuwe opleiding, donderdag idem en wetenschap, vrijdag: patientenzorg en wetenschap.
Wat voor patiënten ziet u vooral? Ouderen met psychiatrische aandoeningen. Ernstige stemmingsstoornissen.
Wat vindt u het leukst aan uw baan? De afwissseling: werken met ernstig zieke, opgenomen patienten en dan weer het begeleiden van enthousiatse, jonge collega's.
Wat vindt u minder leuk / moeilijk aan uw baan? Veelheid van taken: werk is nooit af, waardoor ik vaak in weekenden en avonden werk.
Wat is uw tip voor de jonge (bijna) dokter die dit specialisme overweegt? Focus, kijk goed waar je energie uit haalt, werk samen.