U bent hier:

Regels en richtlijnen

Reglementen

De reglementen van de Faculteit der Geneeskunde VU zijn hier terug te vinden. 

Richtlijnen positie coassistent

Met deze richtlijnen wordt beoogd in aanvulling op bestaande wetten en regels een aantal bijzondere elementen van het studeren in de klinische praktijk zeker te stellen. Het gaat om de borging van de positie van niet alleen coassistenten, maar van alle studenten geneeskunde dit op enig moment in de klinische omgeving actief zijn.
In deze richtlijnen staat bijvoorbeeld dat de aanwezigheidsdienst van een coassistent (met pauzes en slaapperiodes) slecht bij uitzondering langer mag zijn dan 14 uur. Met andere woorden: in de meeste gevallen mag een aanwezigheidsdienst van een coassistent niet langer zijn dan 14 uur. Hier vindt u de richtlijnen voor de regeling van de positie van studenten geneeskunde in de klinische praktijk.

Naast de richtlijnen voor de positie van coassistenten, is er ook een document opgesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat de Arbeids- en rusttijden voor artsen en arts-assistenten behandelt. Bij het VUmc is afgesproken dat ook de coassistenten hieronder vallen.

Via deze link vind je de Arbeids- en rusttijden voor artsen en arts-assistenten.

Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe werktijdenregeling. Zodra deze bekend is, wordt deze ook gepubliceerd op de website.