U bent hier:

Afstuderen

Procedure rondom afstuderen
Het zit erop! Je hebt minimaal zes jaar moeten studeren en nu ben je er helemaal klaar voor. Je kunt aan de slag. Maar hiervoor moet je je diploma eerst even aanvragen. Hoe doe je dat? Zie ook de uitgebreide informatie op www.med.vu.nl onder het kopje afstuderen.

De Nederlandse artseneed

Aan alle universiteiten wordt tijdens de afstudeerplechtigheid waarin de artsenbul wordt uitgereikt, een ogenblik van reflectie op normen en waarden ingelast waarbij gebruik wordt gemaakt van een nieuwe door VSNU, NFU en KNMG afgesproken versie van de eed van Hippocrates. De tekst van de eed is opgenomen in het boekje 'Nederlandse artseneed' dat de jonge arts na het afleggen van de eed of gelofte ontvangt.
 

Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens.
Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.
Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen.
Ik zal aan de patiënt geen schade doen.
Ik luister en zal hem goed inlichten.
Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd.
Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen.
Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden.
Ik zal mij open en toetsbaar opstellen.
Ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving en zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen.
Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk.
Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.

Dat beloof ik.
of
Zo waarlijk helpe mij God* almachtig.
 
Toelichting Nederlandse artseneed vind je hier.