U bent hier:

Visie en Doelen

Visie

Komend halfjaar zal de Co-Raad VU zich inzetten voor de belangen van de masterstudenten. De visie van de Co-Raad VU is het zijn van een samenwerkingsorgaan voor en door coassistenten, om zo de schakel te zijn tussen hen en de opleiding en daarmee de belangen van álle coassistenten te behartigen. De Co-Raad VU streeft naar het evalueren, verbeteren en aanvullen van het masteronderwijs, waarbij er een veilige leeromgeving wordt gecreëerd en informatie zo transparant mogelijk wordt verschaft, maar draagt ook bij aan de verbreding van netwerken, kennis, maatschappelijke betrokkenheid en persoonlijke ontwikkeling door het aanbieden van masterclasses en sociale evenementen. 

De visie van de Co-Raad VU wordt nagestreefd door het opstellen van geconcretiseerde doelen, welke zijn onderverdeeld in portefeuilles met bijbehorende thema’s.

Aan de hand van onderstaande portefeuilles en thema's hebben wij onze beleidsplannen opgesteld. Deze beleidsplannen zijn hier uitgebreid te lezen. Voor de beleidsplannen en halfjaarverslagen van voorgaande besturen verwijzen wij jullie naar het desbetreffende archief. 

Doelen

Archief beleidsplannen en halfjaarverslagen

Klik hier om onze beleidsplannen van de afgelopen jaren te bekijken. 

Klik hier om onze halfjaarverslagen van de afgelopen jaren te bekijken.