U bent hier:

Visie en Doelen

Visie

Komend halfjaar zal de Co-Raad VU zich inzetten voor de belangen van de masterstudenten. De visie van de Co-Raad VU is het zijn van een samenwerkingsorgaan voor en door masterstudenten geneeskunde en een schakel te vormen tussen hen en de opleiding, waardoor de belangen van álle masterstudenten geneeskunde worden behartigd en zij zo transparant mogelijk worden geïnformeerd. De Co-Raad VU streeft naar het evalueren en optimaliseren van het onderwijs, het creëren van een veilige leeromgeving, het verbreden van het netwerk, kennis en maatschappelijke betrokkenheid middels masterclasses en sociale evenementen en heeft daarnaast aandacht voor loopbaanoriëntatie, zodat de coassistenten zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

De visie van de Co-Raad VU wordt nagestreefd door het opstellen van geconcretiseerde doelen, welke zijn onderverdeeld in portefeuilles met bijbehorende thema’s.

Aan de hand van onderstaande portefeuilles en thema's hebben wij onze beleidsplannen opgesteld. Deze beleidsplannen zijn hier uitgebreid te lezen. Voor de beleidsplannen en halfjaarverslagen van voorgaande besturen verwijzen wij jullie naar het desbetreffende archief. 

Doelen

 

Archief beleidsplannen en halfjaarverslagen

Klik hier om onze beleidsplannen van de afgelopen jaren te bekijken. 

Klik hier om onze halfjaarverslagen van de afgelopen jaren te bekijken. 

Factsheet

De Co-Raad VU is continu bezig met het verbeteren van het masteronderwijs en neemt de belangen en suggesties van de masterstudenten geneeskunde aan de VU hierin mee. Hieronder is een overzicht te vinden van waar wij het afgelopen kwartaal mee bezig zijn geweest.