U bent hier:

Visie en doelen

Onderwijs

De Co-Raad VU is de belangenbehartiger voor en door masterstudenten van de opleiding geneeskunde aan de VU. Zij inventariseert klachten, denkt mee over het verbeteren van het onderwijs en draagt gestructureerde oplossingen aan. De Co-Raad VU heeft op regelmatige basis overleg met coördinatoren van het onderwijs. Tevens fungeert zij als klankbord betreffende onderwijszaken die de master aangaan.

Het draagvlak van de Co-Raad VU wordt gevormd door alle masterstudenten van de opleiding geneeskunde aan de VU. De masterfase betreft het 4de tot en met 6de jaar geneeskunde, waarin de wetenschappelijke stage en de coschappen gelopen worden. Middels regelmatige bijeenkomsten met zogenoemde 'cogroep vertegenwoordigers', die worden aangesteld bij elke start van een nieuwe groep coassistenten, blijft de Co-Raad VU op de hoogte van zaken die in de master spelen.

Ook heeft de Co-Raad VU regelmatig overleg met de Facultaire Studentenraad Geneeskunde VU, JVB, MFVU, IFMSA-VUmc en studentassessor tijdens het Overleg Facultaire Studentenorganisaties (OFSO) om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op facultair niveau en het bepalen van gemeenschappelijke speerpunten.

Een aantal bestuursleden van de Co-Raad VU is tevens vertegenwoordiger in een landelijke commissie: het Interfacultair Medisch Studentenoverleg (IMS). Hierin zijn Co-Raad VU bestuursleden van elke faculteit vertegenwoordigt en worden eenmaal per zes weken interfacultaire zaken besproken. Zo wordt de Co-Raad VU op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op andere universiteiten en op landelijk niveau.

Masterclasses en evenementen

Naast onderwijs gerelateerde zaken houdt de Co-Raad VU zich bezig met het organiseren van educatieve en verdiepende masterclasses en evenementen. De onderwerpen betreffen vooral moeilijke of onderbelichte zaken van de masterfase.

Voorbeelden hiervan zijn ECG-, radiologie- en antibioticamasterclasses. Naast deze masterclasses organiseert de Co-Raad VU ook evenementen gericht op loopbaanoriëntatie, waar de 'Speeddate de Specialist' avond een voorbeeld van is. Onderwijskundig wordt jaarlijks de Co-Raad VU 'Jan Heijlmanprijs' uitgereikt voor coschappen en begeleiders die er positief uitspringen. Daarnaast worden op regelmatige basis sociale evenementen georganiseerd ter bevordering van de onderlinge contacten.

Voor vragen over de masterfase kun je altijd contact met ons opnemen via bestuur@co-raad.nl of volg ons op onze Facebookinstagram of LinkedIn!

Visie

De visie van de Co-Raad VU is het zijn van een samenwerkingsorgaan voor en door masterstudenten geneeskunde en een schakel te vormen tussen hen en de opleiding, waardoor de belangen van álle masterstudenten geneeskunde worden behartigd en zij zo transparant mogelijk worden geïnformeerd. De Co-Raad VU streeft naar het evalueren en optimaliseren van het onderwijs, het creëren van een veilige leeromgeving, het verbreden van het netwerk, kennis en maatschappelijke betrokkenheid middels masterclasses en sociale evenementen en heeft daarnaast aandacht voor loopbaanoriëntatie, zodat de coassistenten zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

De visie van de Co-Raad VU wordt nagestreefd door het opstellen van geconcretiseerde doelen, welke zijn onderverdeeld in portefeuilles met bijbehorende thema’s.

Aan de hand van onderstaande portefeuilles en thema's hebben wij onze beleidsplannen opgesteld. Deze beleidsplannen zijn hier uitgebreid te lezen. Voor de beleidsplannen en halfjaarverslagen van voorgaande besturen verwijzen wij jullie naar het desbetreffende archief. 

Archief beleidsplannen en halfjaarverslagen

Klik hier om onze beleidsplannen en halfjaarverslagen van de afgelopen jaren te bekijken.